Στις 26 Φεβρουαρίου συνεδριάζει το Δημ. Συμβούλιο Νέας Ιωνίας

Ειδική Συνεδρίαση 9η

Προς:  Την κ. Δήμαρχο  και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Ν. Ιωνίας

Σας καλούμε σε ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  (άρθρα 67 του Ν. 3852/2010 και 163 παρ. 4 του Ν. 3463/06), στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Αγ. Γεωργίου 40), την  Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 19.00 προκειμένου να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

1.Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Δήμου Ν. Ιωνίας οικ. Έτους 2018.    Αναλυτικά

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

Εσωτερική Διανομή:
1.    Γραφείο Δημάρχου
2.    Γραφείο Γενικής Γραμματέα
3.    Νομική Υπηρεσία
4.    Διευθυντές Υπηρεσιών

Κοινοποίηση:
1.    ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ
2.    ΚΕ. ΜΙ.ΠΟ
3.    Ο.Π.Α.Ν.
4.    Α/βάθμια Σχολική Επιτροπή
5.    Β/βάθμια Σχολική Επιτροπή
6.    Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Ν. Ιωνίας
7.    Τοπικά Μ.Μ.Ε.


   Συνεδρίαση 10η

Προς:  Την κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Ν. Ιωνίας

Σας καλούμε σε συνεδρίαση (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Αγ. Γεωργίου 40), την Τετάρτη 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 και ώρα 20.00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Α/ΑΘΕΜΑΤΑ
1Συζήτηση και λήψη απόφασης επί κατατεθείσας επιστολής της Δημοτικής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» για τους τρόπους αντιμετώπισης της εκρηκτικής κατάστασης της καθαριότητας των σχολείων και της έξαρσης των κρουσμάτων της εποχικής γρίπης. Αναλυτικά
2Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της κατατεθείσας επιστολής της Δημοτικής Παράταξης «Ενότητα για την Νέα Ιωνία» που αφορά στην τοποθέτηση σημαιών έξω από το Δημαρχείο. Αναλυτικά
3Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της κατατεθείσας επιστολής της Δημοτικής Παράταξης «Δημιουργία Αλληλεγγύη» που αφορά στην επίθεση που δέχθηκε ο επικεφαλής της παράταξης Π. Μανούρης κατά την διάρκεια κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας του ΚΑΠΗ Περισσού. Αναλυτικά
4Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της κατατεθείσας επιστολής της Δημοτικής Παράταξης « Δημιουργία Αλληλεγγύη» που αφορά στις εργασίες ανακαίνισης του Δημαρχείου. Αναλυτικά
5Ψήφισμα της Δημοτικής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» για τη στήριξη των Σχολικών Επιτροπών και την κάλυψη αναγκών των Σχολείων του Δήμου μας. Αναλυτικά
6Ψήφισμα Γενικής Συνέλευσης της 12ης Φεβρουαρίου 2020 της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Νέας Ιωνίας. Αναλυτικά
7Υποβολή πρότασης προς χρηματοδότηση στα πλαίσια της πρόσκλησης ΑΤΤ104 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ¨Αττική¨, με τίτλο «Τεχνική βοήθεια υποστήριξης ΟΤΑ Α΄βαθμού για την επικαιροποίηση Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων». Αναλυτικά
8Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 331/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς το εγκεκριμένο σχέδιο της Απόφασης Υλοποίησης Με Ίδια Μέσα (ΑΥΙΜ) της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νέας Ιωνίας». Αναλυτικά
9Χορήγηση άδειας τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων στον πεζόδρομο Ασκληπιού, για το κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος -ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ, ιδιοκτησίας της  κ. ΠΕΤΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ που βρίσκεται επί της οδού Ασκληπιού 5.
10Παραχώρηση  δυο θέσεων προσωρινής στάθμευσης,  επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου 2, έμπροσθεν του κτιρίου όπου στεγάζεται ο 5ος Βρεφονηπιακός  Σταθμός του Δήμου Νέας Ιωνίας. Αναλυτικά
11Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης Ι.Χ. αυτοκινήτου επί της οδού Αβέρωφ 6.
12Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης Ι.Χ. αυτοκινήτου επί της οδού  Ωρωπού 149.
13Παραχώρηση ανεμπόδιστης εισόδου επί της οδού Πανόρμου 8.
14Παραχώρηση θέσης στάθμευσης Ι.Χ. αναπηρικού αυτοκινήτου επί της οδού  Αρκαδίου 2.
15Παραχώρηση θέσης στάθμευσης Ι.Χ. αναπηρικού αυτοκινήτου επί της οδού Βυζαντίου 30.
16Έγκριση κανονισμού λειτουργίας παιδικών χαρών. Αναλυτικά
17Τριμηνιαία Έκθεση Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων-Δαπανών 4ου Τριμήνου, έτους 2019. Αναλυτικά
18Συγκρότηση της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων έτους 2020. Αναλυτικά
19Καταβολή αποζημίωσης της Ελένης Σισμάνογλου του Ιωάννη χήρας Μηνά Μπιτζηλαίου για εδαφική έκταση με κωδικό αριθμό 010303, στο Ο.Τ.Γ559 της περιοχής «Ανθρακωρυχεία» του Δήμου  Νέας Ιωνίας, βάσει της με αρ. 267/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
20Λήψη απόφασης για την αποδοχή του αιτήματος των ιδιοκτητών απαλλοτριωμένου ακινήτου στο Ο.Τ. Κ.Χ. Γ1572 περί διατήρησης της απαλλοτρίωσής του.
21Έγκριση επιπλέον αριθμού δικυκλιστών Δημοτικής Αστυνομίας. Αναλυτικά
22Αποδοχή επιχορήγησης (Α΄ δόση) Υπουργείου Εσωτερικών έτους 2020 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και κατανομή της στις Σχολικές Επιτροπές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αναλυτικά

Πριν από την συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σε εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (αρ. Πράξης 209 / 15ης Συνεδρίαση / 27-06-2011), θα προηγηθούν:

Ανακοινώσεις Προέδρου.
Ανακοινώσεις, ενημερώσεις, προτάσεις κ. Δημάρχου.
Ανακοινώσεις, προτάσεις, ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων και απαντήσεις, άνευ διαλόγου, επί αυτών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

Εσωτερική Διανομή:
1.    Γραφείο Δημάρχου
2.    Γραφείο Γενικής Γραμματέα
3.    Νομική Υπηρεσία
4.    Διευθυντές Υπηρεσιών

Κοινοποίηση:
1.    ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ
2.    ΚΕ. ΜΙ.ΠΟ
3.    Ο.Π.Α.Ν.
4.    Α/βάθμια Σχολική Επιτροπή
5.    Β/βάθμια Σχολική Επιτροπή
6.    Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Ν. Ιωνίας
7.    Τοπικά Μ.Μ.Ε.

Κάντε ένα σχόλιο

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ