Συνεδριάζει τη Δευτέρα 14/09 το Δημ. Συμβούλιο

  Συνεδρίαση 22η

ΠΡΟΣ:  Την Κα. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Ν. Ιωνίας

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση με Τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και την υπ΄ αριθ. πρωτ. 40/20930/31-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., τη Δευτέρα 14-9-2020 και ώρα 19:00΄, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θ Ε Μ Α Τ Α

 1. 3η Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2020 Αναλυτικά
 2. 4η Αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2020. Αναλυτικά
 3. Αποδοχή επιχορήγησης (Γ΄ δόση) Υπουργείου Εσωτερικών έτους 2020 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευση  και κατανομή της στις Σχολικές Επιτροπές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αναλυτικά
 4. Διατήρηση Μισθώματος Κενωθέντος (σχολάζοντος) Περιπτέρου. Αναλυτικά
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη μιας Ακακίας που βρίσκεται εντός του οικοπέδου επί της οδού Μωραϊτίνη Αναλυτικά
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη τεσσάρων βραχυχιτώνων που βρίσκονται επί της οδού Μακαρίου 56 Αναλυτικά
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός Ευκαλύπτου που βρίσκεται επί της οδού Λ. Βύρωνος 41 & Μακεδονίας Αναλυτικά
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη μιας Ακακίας που βρίσκεται επί της οδού Μυριοφύτου 22 Αναλυτικά
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή ενός Πεύκου που βρίσκεται επί της οδού Σόλωνος 8 & Λυκούργου 14 Αναλυτικά
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός Πεύκου που βρίσκεται επί της οδού Καισαρείας 10 & Σύλλης Αναλυτικά   
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός Πεύκου που βρίσκεται επί της οδού Κυκλάδων 6 Αναλυτικά   
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη δύο Πεύκων που βρίσκονται επί της οδού Βυζαντινών Αυτοκρατόρων 10 Αναλυτικά   
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός Αείλανθου που βρίσκεται επί της οδού Βυζαντίου 90 Αναλυτικά   
 14. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός Πεύκου που βρίσκεται επί της οδού Γορτυνίας 27 Αναλυτικά 
 15. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός Πεύκου που βρίσκεται επί της οδού Σπάρτης 60 Αναλυτικά   
 16. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός βραχυχίτωνα που βρίσκεται επί της οδού Αίνου 19 Αναλυτικά   
 17. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη θάμνων που βρίσκονται επί της οδού Μεσσηνίας Αναλυτικά   
 18. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη μιας Λεύκας που βρίσκεται επί της οδού Τήνου & Ρούμελης Αναλυτικά

Πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σε εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (αρ. πράξης 209/150ης Συνεδρίασης/27-06-2011), θα προηγηθούν:

 • Ανακοινώσεις Προέδρου.
 • Ανακοινώσεις, ενημερώσεις, προτάσεις Δημάρχου.
 • Ανακοινώσεις, προτάσεις, ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων και απαντήσεις, άνευ διαλόγου, επί αυτών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

Κάντε ένα σχόλιο

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ