Συνεδριάζει, με τηλεδιάσκεψη, το Δημοτικό Συμβούλιο (22/06)

 Ειδική Συνεδρίαση 16η

ΠΡΟΣ:  Την Κα Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Ν. Ιωνίας

Σας καλούμε σε Ειδική Συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και την υπ΄ αριθ. πρωτ. 40/20930/31-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020 και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Θ Ε Μ Α Τ Α
1. Έγκριση απολογισμού ταμιακής διαχείρησης Δήμου Νέας Ιωνίας Αττικής, οικ. έτους 2019. Αναλυτικά

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ


 Συνεδρίαση 17η

ΠΡΟΣ:  Την Κα. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Ν. Ιωνίας

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση με Τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και την υπ΄ αριθ. πρωτ. 40/20930/31-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020 και ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Θ Ε Μ Α Τ Α

1Μεταφορά της έδρας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.Αναλυτικά
2Συζήτηση επί της κατατεθείσας επιστολής της Δημοτικής Παράταξης «Δημιουργία Αλληλεγγύη», σχετικά με την αξιολόγηση των καθαριστριών στα σχολικά συγκροτήματα της πόλης.Αναλυτικά
3Συζήτηση επί των κατατεθειμένων επιστολών της Δημοτικής  Παράταξης «Ενότητα Για Τη Νέα Ιωνία» και ψήφισμα σχετικά με τις αυξημένες ανάγκες καθορισμού στα Σχολεία της πόλης μας, λόγω Κορονοϊού.Αναλυτικά
4Έγκριση 2ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2020.Αναλυτικά
52η Αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2020.Αναλυτικά
6Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων με τους νόμιμους αναπληρωτές τους για τη σύσταση Επιτροπής προσδιορισμού αξίας και καταλληλότητας ακινήτων, του άρθρου 186 παρ. 5 και 192, 194 και 201 του Ν. 3463/2006 για το έτος 2020.Αναλυτικά
7Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου εργασίας προσωπικού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας.Αναλυτικά
8Αντικατάσταση εκπροσώπου της Δημοτικής Παράταξης «Δημιουργία Αλληλεγγύη» στο Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου μας, με την επωνυμία Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας  (Ο.Π.Α.Ν).Αναλυτικά
9Αντικατάσταση εκπροσώπου της Δημοτικής Παράταξης «Δημιουργία Αλληλεγγύη» στο Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου μας, με την επωνυμία Κέντρο Βρεφονηπιακής Αγωγής και Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ).Αναλυτικά
10Αντικατάσταση εκπροσώπου της Δημοτικής Παράταξης «Δημιουργία Αλληλεγγύη»  και αλλαγή χαρακτηρισμού μελών στην επιτροπή Διαχείρισης του Κοινωνικού ΠαντοπωλείουΑναλυτικά
11Διευκρινήσεις σχετικά με τον πεζόδρομο της οδού Ασκληπιού, στην εξ΄αναβολής πράξη 28/2020Αναλυτικά
12Μίσθωση Ακινήτων για τη στέγαση των Τμημάτων Αγωγής στις περιοχές Αλσούπολης, Πευκακίων, Περισσού, και πλησίον κέντρου Ν. Ιωνίας.Αναλυτικά
13Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2019 του Ιδρύματος με την επωνυμία «ΤΑΚΗΣ ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ – σπουδαστήριο Νεοελληνικής Ποίησης».Αναλυτικά
14Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Ιδρύματος «ΤΑΚΗΣ ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ – Σπουδαστήριο Νεοελληνικής Ποίησης».Αναλυτικά

Πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σε εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (αρ. πράξης 209/150ης Συνεδρίασης/27-06-2011), θα προηγηθούν:

  •     Ανακοινώσεις Προέδρου.
  •     Ανακοινώσεις, ενημερώσεις, προτάσεις Δημάρχου.
  •     Ανακοινώσεις, προτάσεις, ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων και απαντήσεις, άνευ διαλόγου, επί αυτών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

Κάντε ένα σχόλιο

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ