Συνεδριάζει στις 16/03 το δημοτικό συμβούλιο

Ειδική Συνεδρίαση 5η

Αρ. πρωτ. 6404

ΠΡΟΣ: Την Κα. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Ν. Ιωνίας

Σας καλούμε σε Ειδική Συνεδρίαση με Τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και την υπ΄ αριθ. πρωτ. 40/20930/31-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. καθώς και τις υπ΄ αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020, 40/20930/31-3-2020, 33282/29-5-2020 και 60249/22-9-2020 εγκυκλίους του ΥΠ. ΕΣ., η αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ:78363/5-12-2020(ΦΕΚΒ΄5350)ΚΥΑ.υπ΄αριθ.πρωτ.ΔΙΔΑΔ. Φ69/139/οικ.431/11/1/2021

την Τρίτη 16-3-2021 και ώρα 19.00,για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ
Έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Εξαμήνου έτους 2020. Αναλυτικά

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ


Συνεδρίαση 6η

ΠΡΟΣ: Την Κα. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Ν. Ιωνίας

Σας καλούμε σε Συνεδρίαση με Τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και την υπ΄ αριθ. πρωτ. 40/20930/31-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. καθώς και τις υπ΄ αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020, 40/20930/31-3-2020, 33282/29-5-2020 και 60249/22-9-2020 εγκυκλίους του ΥΠ. ΕΣ., η αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ:78363/5-12-2020(ΦΕΚΒ΄5350)ΚΥΑ.υπ΄αριθ.πρωτ.ΔΙΔΑΔ. Φ69/139/οικ.431/11/1/2021,Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.8378 την Τρίτη 16-3-2021 και ώρα 20.00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


Θ Ε Μ ΑΤΑ
1Μεταφορά θέσης στάθμευσης Ι.Χ Αυτοκινήτου από την οδό Θυατείρων 2 στην οδό Ηρώδου Αττικού 5 λόγω μετακίνησης.
2Ανανέωση θέσης στάθμευση Ι.Χ Αυτοκινήτου στην οδό Παλαιολόγων 36.
3Ανανέωση θέσης στάθμευση Ι.Χ Αυτοκινήτου στην οδό Αθηνάς έναντι του 7Β.
4Άδεια τοποθέτησης μεταλλικού κολωνακίου επί του πεζοδρομίου της οδού Μιλησίου θαλή Νέα ιωνία.
5Άδεια τοποθέτησης οριοδεικτών επί της οδού Κρέσνας 2 Νέα Ιωνία.
6Κατανομή της Α΄Δόσης επιχορήγησης Υπουργείου Εσωτερικών έτους 2021 στις Σχολικές Επιτροπές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση Δήμου Νέας Ιωνίας για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων. Αναλυτικά
7Έγκριση 1ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2021. Αναλυτικά
8Επιστολή της Δημοτικής Παράταξης «Δημιουργία Αλληλεγγύη». Αναλυτικά
9Επιστολή της Δημοτικής Παράταξης «Ενότητα για τη Νέα Ιωνία». Αναλυτικά
10Επιστολή της Δημοτικής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση». Αναλυτικά

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σε εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (αρ. πράξης 209/150ης Συνεδρίασης/27-06-2011), θα προηγηθούν:

  • Ανακοινώσεις Προέδρου.
  • Ανακοινώσεις, ενημερώσεις, προτάσεις Δημάρχου.
  • Ανακοινώσεις, προτάσεις, ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων και απαντήσεις, άνευ διαλόγου, επί αυτών.

Κάντε ένα σχόλιο

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ