Συνεδριάζει στις 25/05 το Δημοτικό Συμβούλιο

Συνεδρίαση 15η

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση με Τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του” και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 40/20930/31-03-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. την Δευτέρα 25 Μαΐου 2020 και ώρα 19.00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Αναμόρφωση Πίνακα Στοχοθεσίας Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2020. Αναλυτικά
  2. Καταστροφή μηχανογραφικού υλικού (Πρωτ. 10676) Αναλυτικά
  3. Καταστροφή μηχανογραφικού υλικού (Πρωτ. 10674) Αναλυτικά
  4. Καταβολή αμοιβής στον Δικηγόρο κ. Κυριάκο Κουτρούλη Αναλυτικά
  5. Επιστολή της Λαϊκής Συσπείρωσης για θέματα Παιδείας Αναλυτικά
  6. Επιστολή της Λαϊκής Συσπείρωσης σχετικά με την εφαρμογή της ΠΝΠ για την αύξηση των τετραγωνικών που θα καταλαμβάνουν οι επιχειρήσεις εστίασης κ.α. Αναλυτικά

Πριν από την συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σε εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (αρ. Πράξης 209/15ης Συνεδρίασης/27-06-2011), θα προηγηθούν:

  • Ανακοινώσεις Προέδρου
  • Ανακοινώσεις, ενημερώσεις, προτάσεις κ. Δημάρχου
  • Ανακοινώσεις, προτάσεις, ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων και απαντήσεις, άνευ διαλόγου, επί αυτών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

Κάντε ένα σχόλιο

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ