Συνεχίζεται στις 18/02 η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου

Συνεχιζόμενη Συνεδρίαση 4η

Προς την κα Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς συμβούλους Δήμου Ν. Ιωνίας

Σας καλούμε σε Συνεδρίαση με Τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών την εμφάνισης του Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” και την υπ’ αριθ. πρωτ. 40/20930/31-3-2020 εγκύκλιο υοθ ΥΠ.ΕΣ. καθώς και τις υπ’ αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020, 40/20930/31-3-2020, 33282/29-5-2020 και 60249/22-9-2020 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ., η αριθμ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 78363/5-12-2020 (ΦΕΚΒ’ 5350) ΚΥΑ υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ Φ69/139/ΟΙΚ.431/11/1/2021

την Πέμπτη 18-02-2021 και ώρα 19.00 για την ολοκλήρωση της από 15/02/2021 συνεδρίασης, η οποία διακόπηκε κατόπιν της με αριθμ. 14/17-2-2021 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης της 3299/12-2-2021

Θ Ε Μ ΑΤΑ
1Επιστολή – Ψήφισμα της Δημοτικής Παράταξης «Ενότητα για τη Νέα Ιωνία». Αναλυτικά
2Επιστολή της Δημοτικής Παράταξης «Δημιουργία Αλληλεγγύη» Συζήτηση – Ενημέρωση του Δ.Σ για ζητήματα που προκύπτουν από την Πανδημία. Αναλυτικά
3Τριμηνιαία Έκθεση Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων-Δαπανών 4ου Τριμήνου έτους 2020. Αναλυτικά
4Συγκρότηση της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων έτους 2021. Αναλυτικά
5Καταβολή αμοιβής σε Δικηγόρο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σε εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (αρ. πράξης 209/150ης Συνεδρίασης/27-06-2011), θα προηγηθούν:

  • Ανακοινώσεις Προέδρου.
  • Ανακοινώσεις, ενημερώσεις, προτάσεις Δημάρχου.
  • Ανακοινώσεις, προτάσεις, ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων και απαντήσεις, άνευ διαλόγου, επί αυτών.

Κάντε ένα σχόλιο

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ