Τα νέα διοικητικά συμβούλια του ΟΠΑΝ και του ΚΕΒΡΕΦΟ

Τα νέα διοικητικά συμβούλια του ΟΠΑΝ και του ΚΕΒΡΕΦΟ όπως προέκυψαν από τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2019.

ΟΠΑΝ

 1. Πρόεδρος κ. Ιωάννου Ιωάννης – ∆ηµοτικός Σύµβουλους µε αναπληρωµατικό του κ. Χατζησαββίδη Αριστείδη – ∆ηµοτικός Σύµβουλος.
 2. κ. Σακκαλόγλου Αγγελική – ∆ηµοτική Σύµβουλος µε αναπληρωµατική της κ. Αλατσίδου Ελένη – ∆ηµοτική Σύµβουλος.
 3. κ. Μπρόλιου ∆έσποινα – ∆ηµότης µε αναπληρωµατική της την κ. Παπαηλιοπούλου Χριστίνα – ∆ηµότης.
 4. κ. Μπελεφάντη Μαρία – ∆ηµότης µε αναπληρωµατική της την κ. Καββαδία Μαρία – ∆ηµότης.
 5. κ. Κουφάκος Σωτήριος – ∆ηµότης µε αναπληρωµατικό του τον κ. Γιαννάκο Γεώργιο – ∆ηµότης.
 6. κ. Σπανόπουλος Αυγερινός – ∆ηµότης µε αναπληρωµατικό του τον κ. Σπανό Νικόλαο – ∆ηµότης.
 7. κ. Καρεντζόπουλος Ευάγγελος – ∆ηµότης µε αναπληρωµατικό του τον κ. Σπηλιωτόπουλο Βασίλειο – ∆ηµότης.
 8. κ. ∆ηλές Σταύρος – ∆ηµότης µε αναπληρωµατικό του τον κ. Ανδρουλάκη Ανδρέα – ∆ηµότης.
 9. κ. Τσαγκαράκης Κωνσταντίνος – ∆ηµότης µε αναπληρωµατικό του τον κ. Κυριόγλου Κυριάκο – ∆ηµότης.
 10. κ. Χατζηϊωάννου Παντελής – ∆ηµότης και ως αναπληρωµατικό µέλος ο κ. Αργυρόπουλος Νικόλαος – ∆ηµότης.
 11. κ. Αργυρόπουλος Επαµεινώνδας – ∆ηµότης και ως αναπληρωµατικό µέλος η κ. Μπακογιάννη Ζωή – ∆ηµότης.
 12. κ. Αµανατίδης Σπυρίδων – ∆ηµότης και ως αναπληρωµατικό µέλος ο κ. Τσαλίκης Στυλιανός – ∆ηµότης.
 13. κ. Τσίγκα Σταυρούλα – ∆ηµότης και ως αναπληρωµατικό µέλος ο κ. Πατσάκος Βασίλειος – ∆ηµότης.
 14. κ. Μπράτιµος Νικόλαος ∆ηµοτικός Σύµβουλος – ∆ηµότης και ως αναπληρωµατικό µέλος ο κ. Χατζηχαραλάµπους Σάββας – ∆ηµότης.
 15. Εκπρόσωπος των εργαζοµένων στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ο.Π.Α.Ν. είναι η κ. Χαρίση Βασιλική µε αναπληρώτρια της την κ. Γιουβάνογλου Παναγιώτα – Αγγελική.

ΚΕΒΡΕΦΟ

 1. Πρόεδρος κ. Γρίβα Ελένη – ∆ηµοτική Σύµβουλος µε αναπληρωµατική της την κ. Αλατσίδου Ελένη – ∆ηµοτική Σύµβουλος.
 2. κ. Χατζή Ελένη – ∆ηµοτική Σύµβουλος µε αναπληρωµατική της την κ. Σακκαλόγλου Αγγελική – ∆ηµοτική Σύµβουλος.
 3. κ. Καρβουνιάρης Αντώνιος – ∆ηµοτικός Σύµβουλος µε αναπληρωµατικό τον κ. Ιωάννου Ιωάννη – ∆ηµοτικός Σύµβουλος.
 4. κ. Παπαηλιοπούλου Χριστίνα – ∆ηµότης µε αναπληρωµατική της την κ. Καββαδία Μαρία – ∆ηµότης.
 5. κ. Καζολιάς Θεόδωρος – ∆ηµότης µε αναπληρωµατικό του τον κ. Μαυρόφτας Νικόλαο – ∆ηµότης.
 6. κ. Καραβία Φωτεινή – ∆ηµότης µε αναπληρώτρια της την κ. Ζαχαριάδου Βασιλική – ∆ηµότης.
 7. κ. Κεφαλοπούλου Χρυσούλα – ∆ηµότης µε αναπληρώτρια της την κ. Τσιρίµπα- Καράντζαλου Ειρήνη – ∆ηµότης.
 8. κ. Σπηλιωτόπουλος Βασίλειος – ∆ηµότης µε αναπληρωµατικό του τον κ. Σπανόπουλο Αυγερινό – ∆ηµότης.
 9. κ. Σαββόπουλος Γεώργιος – ∆ηµότης µε αναπληρωµατικό του τον κ. Γλιγλίνο Σταµάτιο – ∆ηµότης.
 10. κ Ρόδη Φωτεινή – ∆ηµότης µε αναπληρωµατική της την κ. Μπακογιάννη Ζωή – ∆ηµότης.
 11. κ. ∆ηµητσάνου Αναστασία – ∆ηµότης µε αναπληρωµατική της την κ. Κάκκου Πολυξένη – ∆ηµότης.
 12. κ. Τσοπανίδης Γεώργιος – ∆ηµότης µε αναπληρωµατική της την κ. Ελευθερούδη Μαρία – ∆ηµότης.
 13. κ. Γριµπαβιώτη Ευαγγελία – ∆ηµότης µε αναπληρωµατική της την κ. Αµανατίδου Ευαγγελία – ∆ηµότης.

14.κ. Σταµάτη Θεοδώρα, ως εκπρόσωπος των εργαζοµένων του ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ. µε αναπληρώτρια της την κ. Ζαµπούνη Βαλασία.

 1. κ. ∆ηλαβεράκη Σωτηρία, ως εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων των παιδιών και των Βρεφών και Νηπίων των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών ∆ήµου Ν. Ιωνίας.

Κάντε ένα σχόλιο

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ