Το Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής για τους εργαζόμενους στην κοινωφελή εργασία

ΙΩΑΝ. ΧΡΥΣΑΦΗ 10 Τ.Κ.16346, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
Τηλέφωνο – fax 210 9939900
Κινητό 6980602038
http://www.syndikatoota.blogspot.com
e-mail: syndikatoota@gmail.com

                                                                                                                             ΑΘΗΝΑ 5-9-2020/ΑΡ. ΠΡΩΤ.065                                                  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΟΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ καλωσορίζει τους χιλιάδες εργαζόμενους που μέσω του προγράμματος της κοινωφελούς εργασίας θα καλύψουν προσωρινά τα τεράστια κενά που υπάρχουν στις υποστελεχωμένες δομές των Δήμων.

Οι εργαζόμενοι στα Προγράμματα Κοινωφελής Εργασίας δεν είναι εργαζόμενοι δεύτερης κατηγορίας. Από τη πρώτη στιγμή που εφαρμόσθηκαν στους δήμους και τη Περιφέρεια τα προγράμματα Κοινωφελής Εργασίας το ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ μας πρωτοστάτησε στην οργάνωση των συναδέλφων και με τον ενιαίο αγώνα μας Μόνιμοι, Αόριστου και εργαζόμενοι στη Κοινωφελή καταφέραμε και αποσπάσαμε μεγάλες νίκες ώστε σήμερα οι συνάδελφοι με την Κοινωφελή Εργασία να έχουν βασικά δικαιώματα όπως και οι υπόλοιποι μόνιμοι συνάδελφοι. Χρέος όλων μας είναι να παλέψουμε για την για την πλήρη εφαρμογή τους και να εμποδίσουμε την εργοδοτική αυθαιρεσία όπου επιχειρηθεί από τους δημάρχους και το Περιφερειάρχη.

Είναι κρίσιμο να αντιπαλέψουμε ενιαία τις διαχρονικές πολιτικές των κυβερνήσεων που αντί να λύνουν οριστικά το ζήτημα της ανεργίας ανακυκλώνουν την ανεργία, προσφέροντας τσάμπα κρέας στην εργοδοσία. Να αντιπαλέψουμε τις πολιτικές των κυβερνήσεων και της ΕΕ που πετούν ξεροκόμματα, ζητώντας να σκύψουμε το κεφάλι και να πούμε ευχαριστώ για την «μεγαλοψυχία» τους.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

 • Ο  δήμος, η περιφέρεια και τα ΝΠΔΔ είναι υποχρεωμένοι να σας τοποθετήσουν στην θέση  εκείνη για την οποία έχετε προληφθεί σύμφωνα με την δημόσια  πρόσκληση και την αίτηση σας.  Δεν έχει δικαίωμα ο εργοδότης να σας τοποθετήσει σε διαφορετική θέση – ειδικότητα από αυτή την οποία έχετε προληφθεί.
 • Δεν έχει  δικαίωμα ο εργοδότης να σας απασχολεί  Σάββατα και Κυριακές καθώς και βραδινές ώρες.
 • Απαγορεύεται να δουλεύετε πίσω από τα απορριμματοφόρα.
 • Δικαιούστε  πλήρους ιατροφαρμακευτικής κάλυψης  υπαγόμενοι στην ασφάλιση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).
 • Όσοι απασχοληθούν σε  βαριές και ανθυγιεινές εργασίες, όπως ορίζονται βάσει νόμου, δικαιούνται βαριά και ανθυγιεινά ένσημα. Οι εργαζόμενοι σε οικοδομικές εργασίες, οικοδομικά ένσημα.

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΙΣ ΕΞΗΣ ΑΔΕΙΕΣ:

 • Άδεια δυο ημερών για κάθε μήνα εργασίας η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί  εντός του μήνα ή να μεταφερθεί  σε επόμενους μήνες. Η άδεια μπορεί να σπάσει εντός του μήνα ή σε επόμενους μήνες. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί από τον πρώτο μήνα.
  • Αναρρωτική άδεια , μετά αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών, έως 13 ημέρες.
  • Σε περίπτωση απουσίας λόγω κύησης η απασχόληση αναστέλλεται και παρατείνεται η δυνατότητα απασχόλησης για αργότερα.
  • Οι εργαζόμενοι ΑΜΕΑ ή όσοι έχουν παιδιά με ψυχική ή σωματική αναπηρία άνω του 67%  ή παιδιά έως 15 ετών με ζαχαρώδη διαβήτη  που κάνει χρήση ινσουλίνης ή έχουν σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%  δικαιούνται μειωμένο ωράριο κατά μια ώρα.
  • Όσοι γονείς έχουν παιδί μέχρι 30 μηνών ή όσοι γονείς έχουν παιδί μέχρι 6 μηνών μπορούν να προσέρχονται στην εργασία είτε μια ώρα αργότερα είτε μια ώρα νωρίτερα.
  • Ο εργαζόμενος είναι ασφαλισμένος έναντι εργατικού ατυχήματος.
  • Ο κάθε γονέας παιδιού από 4 μέχρι 16 ετών δικαιούται να απουσιάζει 2 μέρες σε ώρες ή ολόκληρη ημέρα για παρακολούθηση σχολικής επίδοσης ανεξαρτήτως αριθμού τέκνων.
  • Άδεια 5  ημερών λόγο γάμου.
  • Άδεια 2 ημερών λόγω θανάτου συζύγου, τέκνων, αδελφών, εξ αγχιστείας συγγενών  ίδιου βαθμού.
  • Άδεια παρουσίας σε δικαστήριο κατόπιν νόμιμης κλήτευσης.

Οι δήμοι, η Περιφέρεια και τα Ν.Π.Δ.Δ. είναι υποχρεωμένοι να μας παρέχουν όλα τα μέσα ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.)  όπως ορίζει  ο νόμος.

Οι εργάτες καθαριότητας, πρασίνου, εργάτες των τεχνικών συνεργείων, κ.α. πρέπει να εφοδιάζονται με:

Ειδικά γάντια αναλόγως της εργασίας, ανακλαστικά γιλέκα, παπούτσια, καπέλα, γυαλιά, μάσκες, φόρμες εργασίας αναλόγως της εργασίας, φίλτρα- μάσκες προστασίας αναπνοής  προσαρμοσμένες στην εργασία,  ωτοασπίδες, μονωτικά στοιχειά κώνοι σήμανσης, νιτσεράδες, κλπ.

Οι προδιαγραφές και τα ειδή εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται  σε κάθε ειδικότητα προδιαγράφονται  από σχετική ΚΥΑ και πρέπει να τηρούνται.

Κάθε  εργοδότης (Δήμος, περιφέρεια και ΝΠΔΔ)  πρέπει να διαθέτει γιατρό εργασίας και τεχνικό ασφαλείας οι οποίοι ελέγχουν τα ΜΑΠ και μπορούν να τα τροποποιούν κατά περίπτωση.

Στους δικαιούχους των ΜΑΠ παρέχεται καθημερινά 1 λίτρο φρέσκο γάλα με διανομή εντός του χώρου εργασίας.

ΟΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΜΑΠ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΞΗΣ:

 • Γενική αίματος, Ομάδα αίματος (άπαξ), Γενική ούρων, Δερματολογική εξέταση, Η.Κ.Γ, Έλεγχος προστάτη για άντρες άνω των 50, Τεστ Παπανικολάου για γυναίκες,  Πλήρης υπατικός έλεγχος, Δερματολογική εξέταση.
 • Ανά  διετία  ακτινογραφία θώρακος.
 • Τα απαραίτητα εμβόλια  που πρέπει να παρέχονται στους εργαζόμενους δικαιούχους ΜΑΠ είναι τα εξής: εμβόλια κατά του τετάνου, εμβολιασμός κατά της ηπατίτιδας, ετήσιος αντιγριπικός εμβολιασμός και ότι επιπρόσθετα κρίνει ο γιατρός εργασίας.
 • Οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να ελέγχουν  προληπτικά και θεραπευτικά την κατάσταση της υγείας των εργαζομένων μέσω  τακτικών εξετάσεων και παροχή εμβολίων.

Επίσης πάνω από μια ορισμένη θερμοκρασία σε συνδυασμό με την υγρασία οι εργοδότες (Δήμος, περιφέρεια και ΝΠΔΔ)  είναι υποχρεωμένοι να διακόπτουν την εργασία όπως και να παρέχουν τα αιτούμενα διαλείμματα ανά ώρα. Επίσης στις εξωτερικές εργασίες πρέπει να παρέχεται κρύο νερό συγκεκριμένης θερμοκρασίας καθώς και να προβλέπεται σκιασμένος χώρος για την ανάπαυση του εργαζομένου.

Συνάδελφε,

Είναι κρίσιμο άμεσα να οργανωθούν επιτροπές αγώνα σε κάθε δήμο ώστε να διασφαλιστεί η ολόπλευρη εφαρμογή των εργοδοτικών υποχρεώσεων. ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ Ο.Τ.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ σας καλεί να οργανωθείτε ώστε ενιαία να υπερασπιστούμε τα στοιχειώδη εργασιακά δικαιώματα των συναδέλφων που δουλεύουν μέσα από το πρόγραμμα της Κοινωφελής Εργασίας. Παράλληλα να δημιουργηθεί και η Παναττική Επιτροπή.

Σε καλούμε να γραφτείς τώρα στο ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ σου για να παλέψουμε μαζί μόνιμοι, αορίστου, συμβασιούχοι και εργαζόμενοι στη Κοινωφελή Εργασία για να μην υπάρχει εργαζόμενος που να έχει μισθό κάτω από 751 ευρώ, για την τήρηση του ωραρίου, για να έχεις μισθό και ασφάλιση στην ώρα που πρέπει, για δουλεύεις με βάση την ειδικότητα σου, για να την τήρηση των όρων υγιεινής και ασφάλειας. 

Το ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ Ο.Τ.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ σε καλεί τώρα να συμπληρώσεις την αίτηση εγγραφής.

Τα δικαιώματα που κατακτήθηκαν δεν μας τα χάρισε κανείς, αλλά με την οργάνωση μας και τον αγώνα μας καταφέραμε και τα κατακτήσαμε. Δεν θα τα χαρίσουμε σε κανέναν.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ

Κάντε ένα σχόλιο

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ