Χρήση Αιθουσών & Παραρτημάτων Νηπιαγωγείων για την Εφαρμογή της Δίχρονης Προσχολικής Εκπαίδευσης

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Aφού άκουσε την Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές.

Αφού έλαβε υπ’ όψιν:

  • την με αρ. πρ. 23999/21-8-2019 εισήγηση  του Τμήματος Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Πολιτισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας
  • την υπ΄ αριθ. 46/12-8-2019 πράξη του ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ.
  • το υπ΄  αριθ. 1714/11-6-2019 έγγραφο της Α΄ βάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (επί παρόντων 21 Δημοτικών Συμβούλων και υπαρχούσης πραγματικής απαρτίας)

ΜΕ 17 ΥΠΕΡ και 4 ΚΑΤΑ (οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Π. Τσουκαλάς, Θ. Χαμαλίδης, Κ. Κατιμερτζόγλου, Φ. Τσομπάνογλου)

Την Χρήση Αιθουσών & Παραρτημάτων Νηπιαγωγείων για την Εφαρμογή της Δίχρονης Προσχολικής Εκπαίδευσης στον Δήμο Νέας Ιωνίας ως εξής:

1) Μία αίθουσα του 10ου Δημοτικού Σχολείου στην οδό Τήνου στην Αλσούπολη η οποία θα χρησιμεύσει σαν παράρτημα για ένα έτος  των 2ου και 13ου Νηπιαγωγείων.

2) Μία αίθουσα του 10ου Δημοτικού Σχολείου στην οδό Τήνου στην Αλσούπολη η οποία θα χρησιμεύσει σαν παράρτημα για ένα έτος του 14ου Νηπιαγωγείου.

3) Την όμορη πλησιέστερη αίθουσα του 15ου Δημοτικού Σχολείου στην οδό Φερτεκίου 1 στην Νεάπολη η οποία θα χρησιμεύσει σαν αίθουσα των 5ου & 15ου Νηπιαγωγείων.

4) Μία αίθουσα του 3ου Δημοτικού Σχολείου στην οδό Ρήγα Φεραίου 5  η οποία θα χρησιμεύσει σαν παράρτημα για ένα έτος του 11ου Νηπιαγωγείου.

5) Μία αίθουσα του 7ου Βρεφονηπιακού Σταθμού στην οδό Γαληνού 2 η οποία θα χρησιμεύσει σαν παράρτημα για ένα έτος του 7ου Νηπιαγωγείου.

6) Μία όμορη αίθουσα του 2ου Νηπιακού Σταθμού στην οδό Ύδρας και Βυζαντινών Αυτοκρατόρων η οποία θα χρησιμεύσει σαν αίθουσα για ένα έτος του 9ου Νηπιαγωγείου.

7) Το υπόλοιπο τμήμα της αίθουσας τελετών του 7ου Δημοτικού Σχολείου της οδού Αντιγόνης 1 και Ισμήνης το οποίο θα χρησιμεύσει σαν αίθουσα του 23ου Νηπιαγωγείου κατόπιν κατάλληλης διαμόρφωσης.

8) Μια προκατασκευασμένη αίθουσα ελαφριάς κατασκευής  στο 6ο  Νηπιαγωγείο  στην οδό  Δέρκων 24 η οποία θα χρησιμεύσει σαν αίθουσα του ανωτέρω Νηπιαγωγείου.

Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια ημέρα.

Η πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου αναλυτικά

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΦΙΛΙΠΠΑ ΑΘΥΜΑΡΙΤΟΥ

Κάντε ένα σχόλιο

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ