Απάντηση του κ. Πανταγιά στη Δήμαρχο Νέας Ιωνίας κα Θωμαΐδου

Κυρία Θωμαϊδου
Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης Νέας Ιωνίας ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ

Η εριστική, γεμάτη εμπάθειας, και συνάμα προκλητική, ως προς την αλήθεια του περιεχομένου της, επιστολή  που κοινοποιήσατε και δημοσιεύτηκε στον ηλεκτρονικό τύπο, ionianet, ως Δελτίο τύπου της Δημοτικής Παράταξης ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ με υποχρεώνει να ανταπαντήσω σημείο προς σημείο.

Στον ηλεκτρονικό τύπο δεν απέστειλα άλλη επιστολή, πέραν του εγγράφου, που είχε αποστείλει σε όλα τα σχολεία η Σχολική Επιτροπή με το γνωστό περιεχόμενο. Συνειδητά δε γίνεται αναφορά σε πρόσωπα, όπως κάνατε εσείς, με αήθη τρόπο, προς το πρόσωπό μου, παρά μόνον εξέφρασα ένα ερώτημα το οποίο κάθε φορολογούμενος δημότης έχει δικαίωμα να εκφράσει.

Μήπως, θα πρέπει εγώ να σας θυμίσω, επειδή κάνετε αναφορά σε ασθενική και επιλεκτική  μνήμη, το πότε έγινε γνωστό, πώς, από ποιον και ποιοι έλαβαν γνώση του θέματος «επιλέξιμες δαπάνες». Και επειδή η δική μου μνήμη είναι ασθενική, μήπως θα μπορούσε ο στενός συνεργάτης σας και Αντιδήμαρχος Οικονομικών σήμερα, μέλος της παρελθούσης Σχολικής Επιτροπής, να σας επιβεβαιώσει ότι η αναφορά σε επιλέξιμες δαπάνες έγιναν από τον ¨εγκαλούμενο¨ από εσάς. Παρά την ασθενική μου όμως  μνήμη,  δύναμαι να σας αναφέρω και τον Πρόεδρο της τότε Σχολικής Επιτροπής τον Ανδρέα Λυκερίδη. Η άγνοια αυτή δικαιολογεί και τον τρόπο που λειτουργούσε στο παρελθόν η ως άνω αναφερόμενη επιτροπή, τα οικονομικά ανοίγματα που παρουσίαζε στην πορεία λειτουργίας της και τα αρνητικά επακόλουθά της. Σ΄αυτό το σημείο, επισημαίνω ότι ο τρόπος λειτουργίας και της νυν Επιτροπής δε διαφέρει των προγενέστερων. Βιβλιάρια σχολείων δεν υπάρχουν, κατανομή των χρημάτων, ανά σχολείο, δε γίνεται, οι Διευθυντές των σχολείων αγνοούν τα διαθέσιμα ποσά, τα ποσά που τους αναλογούν με βάση κάποια  κριτήρια (παλαιότητα σχολείων, αριθμός μαθητών/τριών κ.α.) όπως προβλέπει η πρόσφατη Υ. Α.(63967/2019) η οποία τροποποιεί την 8440/2011 ¨περί λειτουργίας Σχολικών Επίτροπων¨.

Η επιστολή της Σχ. Επιτροπής έκανε αναφορά σε οικονομική αδυναμία προμήθειας των άρτων και εσείς επικαλείστε επιλέξιμες δαπάνες. Αλήθεια ΓΙΑΤI; Τι θέλατε να αποκρύψετε; Για ποιο λόγο, με νεότερη ανακοίνωσή τους, οι πρόεδροι των Σχ. Επιτροπών αναφέρονται σε ανάγκες των σχολείων απαλείφοντας την έκφραση ¨οικονομική αδυναμία¨;

Οι γνωρίζοντες τα πράγματα μπορούν να σας διαβεβαιώσουν,  αν το ενδιαφέρον μου είναι ¨όψιμο¨ ή πρέπει να ανατρέξουμε στο μακρό παρελθόν (έκφραση δική σας) για να διαπιστώσουμε το δοκιμασμένο και έμπρακτο ενδιαφέρον μου.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει, προς αποκατάσταση της αλήθειας, την οποία μεθοδευμένα αποσιωπάτε, να αναφέρω ότι η σχετική προσφυγή που έχουμε καταθέσει ο κ. Καναβός και εγώ στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής , ως έχοντες έννομο συμφέρον λόγω της μη νόμιμης σύνθεσης της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής δεν έχει «πανηγυρικά απορριφθεί» . Κατ’ αρχήν ο όρος «πανηγυρικά» δεν υφίσταται. Περαιτέρω η προσφυγή μας δεν εξετάσθηκε από το αρμόδιο όργανο  ούτε κρίθηκε η βασιμότητά της ούτε συνακόλουθα εκδόθηκε απόφαση απορριπτική των λόγων αυτής , ώστε εσείς να πανηγυρίζετε. Συγκεκριμένα στο με αριθμό πρωτ. οικ. 6470/1584/22-01-2020 έγγραφο του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής , αναφέρεται ότι : «δεν αποφανθήκαμε επ’αυτής εντός της εκ της παραγράφου 2 του άρθρου 227 του Ν.3852/2010 προβλεπόμενης αποκλειστικής προθεσμίας των δύο (2) μηνών. Συνεπώς θεωρείται ότι η προσφυγή σας έχει σιωπηρώς απορριφθεί .» Εσείς όμως μολονότι γνωρίζετε πολύ καλά το περιεχόμενο του εγγράφου, το οποίο σας έχει κοινοποιηθεί ,  σκοπίμως και για λόγους εντυπωσιασμού αναφέρετε ότι απορρίφθηκε, αποκρύπτοντας το γεγονός της «σιωπηρής απόρριψης» λόγω παρέλευσης άπρακτης της  νόμιμης αποκλειστικής προθεσμίας εξέτασής της. Παραποιείτε το ως άνω γεγονός και το εμφανίζετε ωσάν  η υπόθεση να εξετάσθηκε και  το αρμόδιο όργανο να αποφάνθηκε επί αυτής , πράγμα βεβαίως που ποτέ δεν συνέβη, όπως ομολογεί ο ίδιος ο εκδότης αυτού – ο Συντονιστής.

Η ως άνω σιωπηρή απόρριψη, λόγω παρέλευσης της δίμηνης προθεσμίας που τάσσει ο νόμος,  είναι συνηθέστατη στην συγκεκριμένη διαδικασία. Γι αυτό άλλωστε και ο ίδιος νόμος με το άρθρο 151 μας δίνει το δικαίωμα να ασκήσουμε προσφυγή ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του ιδίου ως άνω νόμου, η οποία πλέον ασκεί έλεγχο νομιμότητας και εκδίδει απόφαση.

Θα είναι πολύ ενδιαφέρον να λάβω γνώση για πρώτη φορά των απόψεων της δημοτικής αρχής για το εν λόγω θέμα ενόψει της συζήτησης της υπόθεσης ενώπιον της Επιτροπής καθόσον στην προγενέστερη διαδικασία ο Δήμος δεν κατέθεσε τις απόψεις του παρότι κλήθηκε προς τούτο από την Εισηγήτρια της υπόθεσης κ. Χρονά. Γιατί άραγε;

Κλείνοντας, και χωρίς παρακλητικό λόγο, σας κάνω γνωστό ότι η πολυετής και ευδόκιμη θητεία μου, η διαδρομή μου σε όλους τους θεσμικούς, υπηρεσιακά και συνδικαλιστικά, ρόλους, σας στερεί το δικαίωμα της νουθεσίας προς το πρόσωπό μου σε ό,τι  αφορά στα απορρέοντα από τη θέση του διευθυντή καθήκοντα. Επιπλέον σας εφιστώ την προσοχή για τον τρόπο που θα απευθύνεστε στο πρόσωπό μου στο μέλλον δεδομένου ότι δεν είστε προϊσταμένη μου αρχή. Ως γνωστόν προϊσταμένη αρχή είναι το Υπουργείο Παιδείας και οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες του, η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής και η  Διεύθυνση Δ. Ε.Β΄ Αθήνας.

Πανταγιάς Δημήτρης
Διευθυντής 5ου  ΓΕ.Λ. Ν. Ιωνίας


Διαβάστε την Επιστολή του Διευθυντή του 5ου ΓΕΛ Ν. Ιωνίας, κ. Δημ. Πανταγιά και την απάντηση της κας Θωμαΐδου για την προμήθεια άρτων

Κάντε ένα σχόλιο

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ