Συνεδριάζει το δημ. συμβούλιο Νέας Ιωνίας (18/11)

Μετά την ματαίωση της 26ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία δεν υπήρξε απαρτία, το δημοτικό συμβούλιο θα συνεδριάσει ξανά την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου.

Η συνεδρίαση θα αφορά την πρόταση έγκρισης του τεχνικού προγράμματος, τις μεταβολές Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, την παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης για την κατασκευή πεζογέφυρας στη γέφυρα της οδού Παναγούλη, την καταβολής αποζημίωσης στους πληγέντες από τον ανεμοστρόβιλο της 13ης Οκτωβρίου 2020 και την παροχή Μέσων Ατομικής προστασίας των εργαζομένων του Δήμου σε χρήμα.

Συνεδρίαση 27η

ΠΡΟΣ: Την Κα. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Ν. Ιωνίας

Μετά την Ματαίωση της 26ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου με αρ, πρωτ. 27479/9-11-2020 Πρόσκληση με Τηλεδιάσκεψη, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, καλείσθε να προσέλθετε σε νέα συνεδρίαση, την Τετάρτη 18/11/2021 και ώρα 19:00′, με Τηλεδιάσκεψη με την υπ΄ αριθ. υπ΄ αριθ. πρωτ. 40/20930/31-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. καθώς και τις υπ΄ αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020, 40/20930/31-3-2020, 33282/29-5-2020, 60249/22-9-2020 και πρωτ.75317/8-11-2020  εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. καθώς και του επισυναπτόμενου εγγράφου του με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 (αρ. πρωτ. Δήμου 27402/9-11-2020),  για συζήτηση και λήψη απόφασης με το ίδιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της προηγούμενης πρόσκλησης (26ης Συνεδρίασης).

 Θ Ε Μ Α
1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2021.   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ


Συνεδρίαση 28η

ΠΡΟΣ:  Την Κα. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Ν. Ιωνίας

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση με Τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και την υπ΄ αριθ. πρωτ. 40/20930/31-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. καθώς και τις υπ΄ αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020, 40/20930/31-3-2020, 33282/29-5-2020 και 60249/22-9-2020 εγκυκλίους του ΥΠ. ΕΣ., την Τετάρτη 18/11/2020 και ώρα 20.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ:
1. Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νέας Ιωνίας.
2. Έγκριση Παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο «Κατασκευή πεζογέφυρας στη γέφυρα της οδού Παναγούλη και διαμορφώσεις λοιπών Κοινόχρηστων χώρων».
3. Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος της καταβολής πλήρους αποζημίωσης, από τους αρμόδιους φορείς Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Υποδομών κ.λ.π των πληγέντων από τον ανεμοστρόβιλο της 13ης Οκτωβρίου 2020.  
4. Παροχή Μέσων Ατομικής προστασίας των εργαζομένων του Δήμου σε χρήμα.

Πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σε εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (αρ. πράξης 209/150ης Συνεδρίασης/27-06-2011), θα προηγηθούν:

  •   Ανακοινώσεις Προέδρου.
  •   Ανακοινώσεις, ενημερώσεις, προτάσεις Δημάρχου.
  •   Ανακοινώσεις, προτάσεις, ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων και απαντήσεις, άνευ διαλόγου, επί αυτών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Κάντε ένα σχόλιο

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ