Τί ορίζει ο νέος νόμος

  1. Νοικιάζω διαμέρισμα εδώ και 5 χρόνια. Πληρώνω τα πάντα χωρίς καθυστέρηση και ξαφνικά η ιδιοκτήτρια μου είπε να βγω γιατί το θέλει για ιδιοκατοίκηση. Τί να κάνω;
  2. Νοίκιαζα ένα σπίτι εδώ και 13 χρόνια και πριν από ένα χρόνο η ιδιοκτήτρια το ήθελε για να μείνει ο γιος της. Δυσκολεύτηκα πολύ να βρω σπίτι στην πόλη μας λόγω airbnb. Πριν από λίγες μέρες το είδα στην εφημερίδα να ενοικιάζεται. Τι μπορώ να κάνω;

Απαντάει η δικηγόρος κυρία Πέγκυ Καραγιάννη

Στα παραπάνω ερωτήματα δίδεται κοινή απάντηση, καθώς είναι παρεμφερή. 

Ζήτημα κατά τη διάρκεια μιας μισθωτικής σχέσης και φαινόμενο που συχνά συναντάται, αποτελεί η περίπτωση που ο εκμισθωτής ζητήσει τη λύση της για λόγο που ανάγεται στη πρόθεση του να κατοικήσει σ’ αυτό ο ίδιος ή κάποιο μέλος της οικογενείας του, να επικαλεσθεί δηλαδή ως λόγο καταγγελίας της την ιδιοκατοίκηση.

Με το προηγούμενο νομικό καθεστώς που ίσχυε για τις μισθώσεις κύριας κατοικίας προβλεπόταν ως αυτοτελής λόγος καταγγελίας της μίσθωσης η ιδιοκατοίκηση του εκμισθωτή. Συγκεκριμένα στο άρθρο 2 Ν. 1703/1987 οριζόταν ότι η μίσθωση ακινήτου για κατοικία ισχύει τουλάχιστον για 3 έτη και αν ακόμη έχει συμφωνηθεί για βραχύτερο χρονικό διάστημα ή για αόριστο χρόνο, όπως επίσης και ότι αν ο εκμισθωτής ή ο κύριος του μισθίου, σύζυγός τους, ενήλικο τέκνο ή γονέας τους δεν έχει ιδιόκτητη κατοικία στην ίδια πόλη ή σε προάστιό της που να καλύπτει τις ατομικές ανάγκες στέγασης του, ο εκμισθωτής (ή, εάν κατά την διάρκεια του μισθωτικού χρόνου έγινε μεταβίβαση της κυριότητας του μισθίου, ο νέος κύριος) μπορεί να ζητήσει την απόδοση του μισθίου μετά την λήξη του συμφωνημένου μισθωτικού χρόνου, όχι όμως πριν από την πάροδο τριετίας.

Τέλος οριζόταν ότι σε περίπτωση χρησιμοποίησης του μισθίου για κύρια κατοικία ή για μικτή χρήση (κατοικία και επαγγελματική χρήση), αν ο εκμισθωτής ή ο κύριος του μισθίου, σύζυγός τους ή τέκνα τους, δεν έχουν ιδιόκτητο χώρο στην ίδια πόλη ή σε προάστιό της που να καλύπτει τις ανάγκες στέγασης της επαγγελματικής του δραστηριότητας, ο μισθωτής ή ο κύριος μπορεί να καταγγείλει την μίσθωση και να ζητήσει την απόδοση του μισθίου για ιδιόχρηση μετά την λήξη του συμβατικού χρόνου της μίσθωσης, όχι όμως πριν περάσει τριετία από την έναρξή της».

Ο ανωτέρω Νόμος έπαυσε να ισχύει από τις 1.7.1997 με το Ν. 2235/1994 και έκτοτε οι μισθώσεις κύριας κατοικίας ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Κατ’ εξαίρεση εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 1703/1987 που προβλέπουν ότι η μίσθωση ακινήτου για κατοικία ισχύει τουλάχιστον για 3 έτη και αν ακόμη έχει συμφωνηθεί για βραχύτερο χρονικό διάστημα ή για αόριστο χρόνο καθώς και η διάταξη που προβλέπει την ιδιοκατοίκηση ως λόγο καταγγελίας της μίσθωσης προκειμένου όμως να χρησιμοποιηθεί το ακίνητο ως επαγγελματική στέγη του εκμισθωτή ή του κυρίου του μισθίου και όχι ως κύρια κατοικία. Προϋποθέσεις της καταγγελίας είναι η πρόθεση και δυνατότητα ιδιόχρησης του μισθίου. Στην περίπτωση αυτή τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται μετά έξι (6) μήνες από την επίδοσή της στο μισθωτή.

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι η καταγγελία της μίσθωσης για ιδιόχρηση, επιτρέπεται πλέον μόνο στις εμπορικές μισθώσεις ενώ στις μισθώσεις κατοικιών, υπό τις προϋποθέσεις ότι η κατοικία πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως επαγγελματική στέγη του εκμισθωτή ή του κυρίου του μισθίου, ή του συζύγου, ή του τέκνου τους και να μην έχουν αυτοί ιδιόκτητο χώρο στην ίδια πόλη ή σε προάστιό της, που να καλύπτει τις ανάγκες στέγασης της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Συνεπώς για να ζητήσει ο ιδιοκτήτης από το μισθωτή του να «βγει» από το ακίνητο δεν μπορεί να επικαλεσθεί ως αιτία ότι θέλει να το χρησιμοποιήσει ως κύρια κατοικία. Αντιθέτως μπορεί να το το πράξει αν πρόκειται να το χρησιμοποιήσει ως επαγγελματική στέγη. Διαφορετική βέβαια είναι η περίπτωση κατά την οποία συμφωνήσουν τα μέρη να λύσουν τη μίσθωση έχοντας ως δικαιολογία την ιδιοκατοίκηση.

Σ’ αυτή τη περίπτωση υπάρχει από κοινού λύση της μίσθωσης και όχι λύση με καταγγελία και δεν υπάρχουν περιθώρια να αντιδράσει ο μισθωτής (π.χ διεκδικώντας αποζημίωση) στην περίπτωση που τελικά δεν χρησιμοποιηθεί το μίσθιο από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη.

Πέγκυ Καραγιάννη Δικηγόρος

Δικηγορικό γραφείο Κυριάκου Δ. Σταυρινού και Πέγκυς Π. Καραγιάννη Θεσσαλονίκης 7, Σέρρες Τηλ: 2321056003 -6932637719

Νέα Ζίχνη, Σέρρες Τηλ: 2324022348 – 6973231821

E-mail: kyrstavr@hotmail.com & pkaraglaw@hotmail.com Facebook: facebook.com/Law-Office-Kyriakos-Stavrinos-Peggy-Karagianni

Πηγή: https://singleparent.gr/?p=96169

Μπορείτε να μας στέλνετε τα δικά σας ερωτήματα στο info@ionianet.gr η να συμπληρώσετε τη φόρμα επικοινωνίας

Κάντε ένα σχόλιο

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ