Μ. Ζαχαρόγιαννη: Ιδιαίτερα στο σπίτι ή σε Κέντρο ξένων γλωσσών;

Εκμάθηση ξένων γλωσσών. Ιδιαίτερο στο σπίτι; Κέντρο ξένων γλωσσών; Τι είναι “καλύτερο” για το παιδί; Σε ένα τόσο καίριο ερώτημα, η απάντηση οφείλει να είναι στοχευμένη, στοιχειοθετημένη και σαφής.

Μα τι είναι η «γλώσσα»; Σύμφωνα με τον σπουδαίο Ελβετό γλωσσολόγο Saussure (1916), ένα σύστημα επικοινωνίας. Ένα σύστημα* ήχων (“φθόγγων’’) και εννοιών που χρησιμοποιούν οι ανθρώπινες κοινωνίες για να επικοινωνήσουν. Η γλωσσική επικοινωνία (έναρθρος λόγος) θεωρείται η πιο εξελιγμένη μορφή επικοινωνίας και είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα του ανθρώπινου είδους. Ως εκ τούτου… ανάγκη για δύο και άνω συμμετέχοντες/επικοινωνούντες.

Πως διδάσκεται η «γλώσσα»; Οι τελευταίες εξελίξεις στην επιστημονική εκπαιδευτική κοινότητα, θέλουν την εκπαίδευση: βιωματική, πολυαισθητηριακή, εξατομικευμένη. Ως εκ τούτου… ανάγκη για ενημέρωση, εκπαίδευση, οργάνωση, εκπαιδευτικό σύστημα εντός εκπαιδευτικών μονάδων.

Τι είναι η βιωματική εκπαίδευση; Είναι το βίωμα της γλώσσας. Η κατανόηση και επικοινωνία με τον «άλλο». Η προσέγγιση και εξοικείωση με τη γλώσσα, ως εάν ήταν μητρική. Δηλαδή η άμεση επαφή του ομιλητή με το αντικείμενο μάθησης μέσα από την έρευνα, την παρατήρηση και πολλές δραστηριότητες, πέραν των ορίων του βιβλίου με στόχο την αποτελεσματική επικοινωνία με τον τους έτερο/ους ομιλητή/ές. Η κατάκτηση της ικανότητας κατανόησης και παραγωγής νοημάτων σε μία άλλη γλώσσα (ένα άλλο σύστημα ήχων). Κατάκτηση η οποία επιτυγχάνεται μέσω πολυαισθητηριακών δραστηριοτήτων. Ως εκ τούτου… ανάγκη για συνομιλητές.

Τι είναι η πολυαισθητηριακή εκπαίδευση; Η μάθηση μέσω όσο το δυνατόν περισσοτέρων καναλιών αίσθησης. Ιδανικά όλων και συνδυασμός αυτών με στόχο την παγίωση και την εσωτερίκευση της πληροφορίας. Είναι η ενεργητική μάθηση, η οποία ταυτόχρονα αποτελεί ένα από τα βασικά δομικά χαρακτηριστικά για την δημιουργία αυτού που αποκαλούμε φιλικό προς τον μαθητή περιβάλλον.

Γραφή στην πλάτη, σωματοποίηση των μερών του λόγου, συνεντεύξεις και παιχνίδια ρόλων, παιχνιδοποίηση και δημιουργική γραφή, τραγούδι και θεατρικό παιχνίδι, σύμφωνα με τον προσωπικό μαθησιακό στυλ του κάθε μαθητή, εξατομικεύοντας τις ανάγκες. Ως εκ τούτου…ανάγκη για οργανωμένες εκπαιδευτικές δομές με εξειδικευμένο δυναμικό και παροχή πόρων.

Τι είναι η εξατομικευμένη διδασκαλία; η μάθηση που ανταποκρίνεται στις ατομικές ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητευόμενων, λαμβάνοντας υπόψη τα μοναδικά τους χαρακτηριστικά, χαρίσματα, ταλέντα, δεξιότητες, κλίσεις και επιθυμίες. Μία διαδικασία η οποία στηρίζεται στη θεωρία του Gardner (καθηγητής Γνωστικής Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Harvard), για την πολλαπλή νοημοσύνη. Εδώ κάπου έγκειται η παρεξήγηση.

Εξατομικευμένη διδασκαλία στα πλαίσια της ομάδας, της τάξης, του συστήματος και όχι ατομική διδασκαλία σε έναν αδρανή αποδέκτη οδηγιών. Πρόκειται για τη μάθηση που στοχεύει στην ενεργότερη και παραγωγικότερη συμμετοχή του εκπαιδευόμενου σε ομαδικές διαδικασίες και δραστηριότητες που θα αναπτύξουν τις δυνατότητές του και θα συμβάλλουν στην επιτυχία του. Ως εκ τούτου… ανάγκη για διάδραση και εξέλιξη εντός του συνόλου.

* Σύστημα, σύμφωνα με τον στρουκτουραλισμμό/δομισμό, θεωρείται ένα σύνολο στοιχείων, τα οποία δεν μπορούν να οριστούν, παρά μόνο σε αναφορά στις σχέσεις τους με άλλα στοιχεία.


Στόχος αυτού του άρθρου ήταν η απάντηση στο δίλημμα «ιδιαίτερο ή φροντιστήριο» να είναι σαφής. Όσο κι αν η διευκόλυνση της μη-μετακίνησης στο δωμάτιο ενός μαθητού με το αίσθημα της οικειότητας του χώρου του από τη μία, την περιορισμένη παροχή υλικοτεχνικών μέσων και την ψευδή αίσθηση ελέγχου από τους γονείς από την άλλη μοιάζει λύση εύκολη και οικονομική, σε πλήρη αντιδιαστολή έρχονται η οργανωμένη τάξη ενός σύγχρονου και διαρκώς ενημερωμένου κέντρου ξένων γλωσσών, οι παροχή όλων των ειδών των προσαρμοσμένων εκπαιδευτικών διαδικασιών, οι οποίες αναφέρθηκαν αναλυτικά, και ο διαρκής έλεγχος, να καταστήσουν σαφέστατο πως ένα τέτοιο περιβάλλον ομαδικότητας, συνεργασίας, εξέλιξης και επικοινωνίας είναι η μόνη ασφαλής απάντηση.

Μαρία Ζαχαρόγιαννη
Σπουδαστήρια Ξένων Γλωσσών & Πληροφορικής PLANET N. Iωνίας
MA Sociology and Education
T. 6972-846388

Κάντε ένα σχόλιο

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ