Σε ποσοστό 150% εκπίπτουν οι εργοδοτικές εισφορές από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων για νέες θέσεις εργασίας

Σε ποσοστό 150% εκπίπτουν οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, μειώνοντας τα φορολογητέα κέρδη τους, σε περίπτωση δημιουργίας νέων θέσεων πλήρους απασχόλησης.

Ειδικότερα, το εν λόγω φορολογικό κίνητρο παρέχεται σε επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν νέους έως 30 ετών ή μακροχρόνια ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ και οι οποίες, κατά το έτος της δημιουργίας των νέων θέσεων απασχόλησης, αυξάνουν πράγματι τον αριθμό των εργαζομένων  καθώς και τη συνολική μισθολογική δαπάνη  τους σε σχέση με τον μέσο όρο του προηγούμενου έτους. Αντί των νέων προσλήψεων, άλλωστε, η επιχείρηση μπορεί να προβεί σε μετατροπή συμβάσεων μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης ή παροχής έργου, σε συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, υπό τις παραπάνω προϋποθέσεις.

Κατά το οικείο έτος πρόσληψης ή μετατροπής της εργασιακής θέσης, οι εργοδοτικές εισφορές εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έξοδα της επιχείρησης προσαυξημένες κατά 50% και μέχρι το 14πλάσιο του κατώτατου νόμιμου μισθού ενώ η δυνατότητα αυτή παρέχεται και για τα 4 επόμενα χρόνια, εφόσον ο μέσος όρος του αριθμού των εργαζομένων αλλά και της μισθολογικής δαπάνης δεν έχουν μειωθεί σε σχέση με εκείνα του προηγούμενου έτους (άρθρο 71Δ του Ν. 4172/2013).

  • Πηγή: Grant Thornton

Κάντε ένα σχόλιο

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ