Δέκα χρόνια ζωής και δράσης – μια πορεία ξεχωριστή (1995-2005)

ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΜΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ (1995 – 2005)

Έκδοση του Συλλόγου Φίλων “Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ”,

Συγγραφή-Επιμέλεια-Φωτογραφίες: Νικόλαος Π. Καρλιάμπας

Συμπληρώθηκαν, στις 5-5-2005, δέκα χρόνια λειτουργίας του Συλλόγου Φίλων “Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ”, με έδρα τη Ν. Ιωνία Αττικής. Μια 10/ετία συνεχούς παρουσίας του στα πολιτιστικά δρώμενα της Ν. Ιωνίας, με κύριους συντελεστές: την αγάπη και την εμπιστοσύνη, με την οποία περιέβαλαν το Σύλλογο τα μέλη του, απλοί πολίτες και Φορείς της Ν. Ιωνίας. Ιδιαίτερα μνημονεύουμε:
• Το έμπρακτο ενδιαφέρον του Δήμου Ν. Ιωνίας, που το εξεδήλωσε: Πρώτον, με την οικονομική επιχορήγηση στα έτη 1998, 2000, 2001 και 2002, που κάλυπτε τα ετήσια έξοδα έκδοσης της εφημερίδας του Συλλόγου και δεύτερον με την παραχώρηση προς το Σύλλογο μιας αίθουσας (γραφείου),που βρίσκεται στην πολυκατοικία της οδού Μεσολογγίου 40 (3ος όροφος), για δωρεάν στέγασή του, η οποία συνεχίζεται.
• Την οικονομική ενίσχυση, που παρέσχε στο Σύλλογο ο Ιωνιώτης Γεώργιος Περτσεμλίδης (μετέπειτα Δήμαρχος Ν. Ιωνίας) στο 1ο και στο 4ο έτος της λειτουργίας του.
• Την ετήσια επιχορήγησή του μέχρι το έτος 2002 από το Υποκατάστημα Ν. Ιωνίας της INTERAMERICAN (Λ. Ηρακλείου 191), που κάλυπτε ένα μέρος των λειτουργικών αναγκών του.
• Τις διάφορες αυθόρμητες ενισχύσεις, με διάφορα μικροποσά, από φίλους και αναγνώστες της εφημερίδας.
• Τη δωρεάν παραχώρηση γραφείου από το μέλος του Κων/νο Ν. Σιδηροκαστρίτη (Αντ/δρο σήμερα του Δ.Σ.) για την προσωρινή στέγαση του Συλλόγου, στην τριετία 1997 – 2000, και διαφόρων επίπλων για εξοπλισμό του Γραφείου.
• Τη δωρεάν προσφορά του πρώτου Προέδρου του Συλλόγου (και νυν Επιτίμου) Κων/νου Ν. Γραμματικογιάννη οκτώ ελαιογραφιών (δημιουργιών του), που συνέβαλαν αρκετά στην οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου κατά τις λαχειοφόρους αγορές.
• Την οικον. συνδρομή των μελών και την ανελλιπή συμμετοχή τους στις εκδηλώσεις του Συλλόγου.
• Την ανιδιοτελή προσφορά των εκλεκτών μουσικών κ. Γεωργίου Εμβαλωμένου και της συζύγου του κ. Ευαγγελίας, οι οποίοι μετείχαν για 4 φορές σε μορφωτικές εκδηλώσεις του Συλλόγου, παρουσιάζοντας μουσικά κομμάτια, υψηλής ποιότητας, με το βιολί και το πιάνο, αντίστοιχα, και μια φορά με τη χορωδία του Συλλόγου “ΕΣΤΙΑ” Ν. Ιωνίας, υπό τη διεύθυνση του πρώτου.
• Και τέλος, την αγάπη και το πάθος από ορισμένα μέλη που υπηρέτησαν το Σύλλογο, μέσα από το Διοικητικό Συμβούλιο, την Ελεγκτική Επιτροπή και την Επιτροπή Αλληλοβοηθείας του Συλλόγου.
Το 2005, όμως, δεν είναι μόνο έτος συμπλήρωσης 10ετούς λειτουργίας του Συλλόγου, Είναι και έτος συμπλήρωσης 10 ετών της τριμην. 8σέλιδης εφημερίδας του “Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ”, δημοσιογραφικού οργάνου του Συλλόγου, που εκδιδόταν ανελλιπώς, με εκδότη τον νυν Πρόεδρο του Συλλόγου κ. Νικόλαο Καρλιάμπα και τριμελή ή 4μελή Συντακτική Επιτροπή.
• Σ’ όλα αυτά τα χρόνια “Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ” έδινε το δικό της πολιτιστικό και κοινωνικό αγώνα, που αποσκοπούσε, πέραν από την προβολή των δραστηριοτήτων του Συλλόγου και
α. Στην καλλιέργεια αγάπης προς τα πατροπαράδοτα ήθη και έθιμα και την εθνική μας κληρονομιά.
β. Στην προβολή αντίστασης κατά της αλλοτρίωσης της κοινωνίας μας και για διατήρηση της εθνικής μας ταυτότητας.
γ. Στην καλλιέργεια αγάπης προς τα γράμματα και την Τέχνη.
• Στην προβολή των ιδιαίτερων πατρίδων των μελών του Συλλόγου.
δ. Στη διευκόλυνση των μελών και των φίλων του Συλλόγου, να προβάλουν τους προβληματισμούς και τις απόψεις τους πάνω σε επίκαιρα και άλλα θέματα κοινωνικού, ιστορικού, θρησκευτικού, εκπ/κού, περιβαλλοντικού, πατριωτικού και άλλου περιεχομένου.
ε. Και γενικά, να καταδεικνύει την πολιτιστική σύσταση και υφή του Συλλόγου.
Η στήρηξη και η συμπαράσταση που είχε ο Σύλλογος από ορισμένους Φορείς της πόλης σε θέματα οικον. ενίσχυσης, παραχώρησης αιθουσών για διοργάνωση εκδηλώσεων κτλ. και η μεγάλη ανταπόκριση των μελών για συμμετοχή στην τελευταία εκδήλωση του Συλλόγου, που πραγματοποιήθηκε, την 23η Οκτωβρίου 2005, στο Δημοτ. Θέατρο Ν. Ιωνίας, ειδικά “επί τη συμπληρώσει 10ετούς λειτουργίας του Συλλόγου”, δημιουργεί την αισιοδοξία ότι ο Σύλλογος θα συνεχίσει την παρουσία του στα πολιτιστικά δρώμενα της Ν. Ιωνίας και τη δεύτερη 10ετία.

Ν. Ιωνία, 1-12-2005
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Α’ ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 1Η 10ΕΤΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ

Το έτος 1993, μια ομάδα φίλων στον Περισσό Ν. Ιωνίας Αττικής, που διαπνεόταν από τα ίδια κοινωνικά οράματα και τις ίδιες ανησυχίες από την υποβάθμιση των αξιών, την προσπάθεια αλλοτρίωσης της κοινωνίας μας και από την έλλειψη ουσιαστικής επικοινωνίας των πολιτών, αποφάσισε να επεκτείνει τις ιδέες της, ιδρύοντας Σύλλογο με την επωνυμία ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ “ Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ”.
Το καταστατικό του, που υπέγραψαν 37 ιδρυτικά μέλη, υποβλήθηκε τον Ιανουάριο 1994 από την προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, το οποίο ενέκρινε με την αριθ. 3269/94. Με άλλη του απόφαση (αρ. Γ. 9381/29-3-1995) το ίδιο Πρωτοδικείο καταχώρησε το Σύλλογο στο βιβλίο Σωματείων των Αθηνών.
Η πρώτη Γεν. Συνέλευση των ιδρυτικών μελών του συγκλήθηκε, στις 5-5-1995, στα γραφεία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Ν. Ιωνίας (οδός Ελ. Βενιζέλου 30), που παραχώρησε ο Πρόεδρός του, κ. Γεώργιος Παρτσεμλίδης. Κατ’ αυτήν εκλέχτηκαν τα πρώτα διοικητικά του όργανα και από την ημερομηνία αυτή άρχισε ουσιαστικά η λειτουργία του Συλλόγου.
Στα 10 χρόνια λειτουργίας του Συλλόγου πραγματοποιήθηκαν, με αποφάσεις των κατά καιρούς Διοικητικών Συμβουλίων, διάφορες ενέργειες πολιτιστικές, κοινωνικής αλληλεγγύης και επικοινωνιακού ή ψυχαγωγικού χαρακτήρα, οι οποίες κρατούσαν το Σύλλογο σε υψηλό βαθμό παρουσίας του στα πολιτιστικά δρώμενα στην πόλη της Ν. Ιωνίας.
Συγκεκριμένα και σε μεγάλη συντομία πραγματοποιήθηκαν:

α΄ Πολιτιστικές ενέργειες

1. ΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Πρώτη: Την 23-2-1997, στο Δημοτ. Θέατρο Ν. Ιωνίας. Περιλάμβανε ομιλία με θέμα “Ευρώπη – Κοινωνία – Πολιτισμός”, με ομιλητή τον καθηγητή του Παν/μίου Αθηνών κ. Ιωάννη Υφαντόπουλο, παρουσίαση τραγουδιών από τη χορωδία του Σύγχρονου Εκπαιδευτηρίου Μάνεση υπό τη δ/νση της καθηγήτριας μουσικής κ. Μαρίας Φαραντούρη – Πιρπιρή και παραδοσιακούς χορούς από το “χορευτικό” του Συλλόγου Εμπεσιωτών Βάλτου “Ο Άγιος Θωμάς”.
Δεύτερη: Την 15-3-98, στο Δημοτικό Θέατρο Ν. Ιωνίας. Περιλάμβανε ομιλία, με θέμα “Τα Κοκκάλια Ευρυτανίας, τόπος συντριβής των Γαλατών (279 π.Χ.) και της σωτηρίας των Ελλήνων”, από τον ιστορικό ερευνητή κ. Δημ. Ι. Φαλλή και παρουσίαση τραγουδιών από τη μαθητ. χορωδία των 3ου και 19ου Δημ. Σχολ. Ν. Ιωνίας υπό τη δ/νση της δασκάλας μουσικής κ. Μαρίας Τσικούρα.
Τρίτη: Την 21η -3-2000, στο Δημοτ. Θέατρο Ν. Ιωνίας. Περιλάμβανε ομιλία, με θέμα “Ελληνικό Έθνος – Ελληνική γλώσσα” από τον καθηγητή του Παν/μίου Αθηνών κ. Λουκά Φίλη, μουσικά κομμάτια από τους κ.κ. Βογιατζόγλου (κιθάρα) και Ευαγγελία Γ. Εμβαλωμένου (πιάνο) και παρουσίαση τραγουδιών από τη χορωδία του Συλλόγου “Εστία Ν. Ιωνίας”, υπό τη δ/νση του μουσικού Γεωργίου Εμβαλωμένου.
Τέταρτη: Την 1η -4-2001, στο Παλαιό Δημαρχείο του Δήμου Ν. Ιωνίας. Περιλάμβανε ομιλία, με θέμα “Το 21 βασικός σταθμός του Νεότερου Ελληνισμού” από τον φιλόλογο καθηγητή, τ. Επίτιμο Γεν. Επιθ/τή κ. Ευάγγελο Π. Οικονόμου, και παρουσίαση τραγουδιών από τη χορωδία του Δήμου Ν. Ιωνίας, υπό τη δ/νση του μουσικού κ. Ιωάννη Τσελεπίδη.
Πέμπτη: Την 10η-3-2003, στο θεατράκι των 3ου Γυμνασίου και 6ου Λυκείου Ν. Ιωνίας. Περιλάμβανε ομιλία, με θέμα “Ελληνισμός – Ορθοδοξία – Παγκοσμιοποίηση” από τον καθηγητή του Παν/μίου Αθηνών, πρωτοπρεσβύτερο π. Γεώργιο Μεταλληνό και μουσικά ακούσματα από το ζεύγος Γεώργιο και Ευαγγελία Εμβαλωμένου.
Έκτη: Την 2η – 3-2003, στο θεατράκι των 3ου Γυμνασίου και 6ου Λυκείου Ν. Ιωνίας. Περιλάμβανε ομιλία, με θέμα “1922 – 2002 ογδόντα χρόνια χωρίς Μ. Ασία” από το δικηγόρο κ. Γεώργιο Αναργ. Πούλιο και παραδοσ. χορούς από το “χορευτικό” του Πολιτισ. Συλλόγου Λευκιανών Πάρου, υπό τη δ/νση της δασκάλας χορού κ. Μαρίας Δ. Βαΐτση.
Έβδομη: Την 14η Μαρτίου 2004, στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Ν. Ιωνίας. Περιλάμβανε σεμιναριακή παρουσίαση του κοινωνικού προβλήματος “Παιδιά με ειδικές ανάγκες” από 7 ομιλητές, ήτοι τους κ.κ.: Δημήτριο Κωστάρα, Μαρία Πανταζοπούλου, Μαρία Σουγιουλτζόγλου, Σωτηρία Κρόμπα, Πασχάλη Χλωψίδη, Αναστασία Τζήκα και Άννα Γκάργκα και μουσικά ακούσματα από το ζεύγος Γεώργιο και Ευαγγελία Εμβαλωμένου.
Όγδοη: Την 28η – 3 – 2005, στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Ν. Ιωνίας. Περιλάμβανε ομιλία, με θέμα “Πετραχήλι – Καρυοφίλλι” από τον καθηγητή του Παν/μίου Αθηνών πρωτοπρεσβύτερο π. Γεώργιο Μεταλληνό και παρουσίαση παραδοσιακών τραγουδιών από τη Μαθητική χορωδία του 3ου Δημ. Σχολ. Ν. Ιωνίας, υπό τη δ/νση της δασκάλας μουσικής κ. Λουκίας Πολυχρονοπούλου.
Ένατη: Την 23η -10-2005 στο Δημ. Θέατρο Ν. Ιωνίας. Περιλάμβανε ομιλία με θέμα “Πώς φτάσαμε στον πόλεμο του Σαράντα” από το Δικηγόρο κ. Γεώργιο Αναρ. Πούλιο, παρουσίαση πατριωτικών τραγουδιών από τη μαθητική χορωδία του 15ου Δημοτ. Σχολ. Ν. Ιωνίας υπό τη δ/νση της δασκάλας Μουσική κ. Λουκίας Πολυχρονοπούλου και βράβευση των συνεργατών της εφημερίδας του Συλλόγου (λεπτομέρειες για την εκδήλωση αυτή στις σελίδες 31 και 32 του ανατύπου).

2. ΕΚΔΟΣΕΙΣ

α. Έκδοση εφημερίδας
Από το πρώτο έτος λειτουργίας του Συλλόγου άρχισε η έκδοση εφημερίδας, με τίτλο “Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ”, ως δημοσιογραφικού οργάνου του. Πρόκειται για ένα έντυπο τριμηνιαίο 8 σελίδων, ασπρόμαυρο και με σωστή κατανομή της ύλης. Χάρη στη φροντίδα και επιμέλεια του Εκδότη της κ. Νικολάου Καρλιάμπα και τον έλεγχο από Συντακτική Επιτροπή, εκδόθηκαν, μέχρι τον Ιούνιο του 2005, σαράντα φύλλα (όσα και τα τρίμηνα των 10 ετών).
Σκοπός της έκδοσης της εφημερίδας ήταν η τακτική ενημέρωση των μελών για τα πεπραγμένα του Διοικ. Συμβουλίου και η παροχή δυνατότητας στα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου να προβάλλουν τους προβληματισμούς και τις πνευματικές δημιουργίες τους. Πάνω απ’ όλα αποσκοπούσε στη διατήρηση της εθνικής μας ταυτότητας. Αρχικά η εφημερίδα αποστελλόταν (ταχυδρομικά) σε 350 παραλήπτες. Κάθε χρόνο, όμως, η ζήτησή της αυξανόταν και στα τρία τελευταία χρόνια στέλνεται σε 970 μέλη και φίλους του Συλλόγου, πάντοτε, δε, δωρεάν. Με βάση τις πάμπολλες επιστολές των αναγνωστών, που εκφράζονται με ευμενή λόγια, συμπεραίνεται ότι η εφημερίδα ανταποκρίθηκε στους σκοπούς και τα οράματα του Συλλόγου.

 β. Έκδοση βιβλίου
Κατά το έτος 2002, ο Σύλλογος εξέδωσε το βιβλίο “Προβληματισμοί και απόψεις σε θέματα της εποχής μας”, που συνέγραψε ο Πρόεδρος του Συλλόγου και Εκδότης της Εφημ. “Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ” κ. Νικόλαος Π. Καρλιάμπας. Η παρουσίαση του βιβλίου αυτού έγινε στις 3-12-2002, από τον εκπ/κό – συγγραφέα κ. Παύλο Β. Νταλλή, κατά τη διάρκεια εκδηλώσεως του Συλλόγου στο θεατράκι των 3ου Γυμνασίου και 6ου Λυκείου Ν. Ιωνίας. Το βιβλίο εκδόθηκε σε 1800 αντίτυπα. Από αυτά τα 800 (2η έκδοση) εκδόθηκαν με δαπάνη του συγγραφέα κ. Νικ. Καρλιάμπα. Τα αντίτυπα διανεμήθηκαν στα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου, 150 επιδόθηκαν στο Πνευμ. Κέντρο του Δήμου Ν. Ιωνίας για διανομή τους στα Λύκεια της Ν. Ιωνίας και 750 στάλθηκαν σ’ όλα τα Γυμνάσια και τα Λύκεια της Ευρυτανίας, για διανομή τους στους μαθητές και τους καθηγητές των Σχολείων αυτών.
γ. Έκδοση ανατύπων
Ο Σύλλογος εξέδωσε δύο ανάτυπα:
• Το ένα, το έτος 1998, που περιείχε την ομιλία του μέλους του κ. Δημητρίου Ι. Φαλλή, με θέμα “Τα Κοκκάλια Ευρυτανίας, τόπος συντριβής των Γαλατών (279 π.χ.) και της σωτηρίας των Ελλήνων”, η οποία αναπτύχθηκε στη δεύτερη μορφωτική εκδήλωση του Συλλόγου. Το ανάτυπο εκδόθηκε σε 300 αντίτυπα.
• Το άλλο, είναι το παρόν, που εκδόθηκε με σκοπό να παρουσιαστεί σε συντομία η δραστηριότητα του Συλλόγου κατά τη δεκαετία και η ομιλία του δικηγόρου Γεώργιου Αναρ. Πούλιου, με θέμα “Πώς φτάσαμε στον Πόλεμο του Σαράντα”, που αναπτύχθηκε στην ειδική εκδήλωση του Συλλόγου της 23ης Οκτ. 2005. Το ανάτυπο εκδόθηκε σε 500 αντίτυπα. 


3. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΟΠΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ

Για τη διατήρηση του παραδοσιακού εθίμου κοπής της Βασιλόπιτας (πρωτοχρονιάτικης) διοργανώθηκαν 10 τέτοιες εκδηλώσεις, με τη συμμετοχή μελών και φίλων του Συλλόγου και εκπροσώπων φορέων της Ν. Ιωνίας και άλλων Δήμων. Οι χώροι και οι ημερομηνίες έχουν ως εξής:
Την 28η Ιαν. 1996, στην ταβέρνα “ΤΟ ΣΤΕΚΙ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ”.
Την 11η Ιαν. 1997, στην ταβέρνα “ΤΟ ΣΤΕΚΙ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ”.
Την 1η Φεβρ. 1998, στην αίθουσα του Συλλόγου Κρητών Περισσού.
Την 31η Ιαν. 1999, στην αίθουσα του Συλλόγου Κρητών Περισσού.
Την 30η Ιαν 2000, στην αίθουσα του Συλλόγου Κρητών Περισσού.
Την 28η Ιαν 2001, στο Παλαιό Δημαρχείο Ν. Ιωνίας.
Την 3η Φεβρ 2002, στο θεατράκι των 3ου Γυμνασίου – 6ου Λυκείου Ν. Ιωνίας.
Την 2η Μαρτ 2003, στο θεατράκι των 3ου Γυμνασίου – 6ου Λυκείου Ν. Ιωνίας.
Την 1η Φεβρ. 2004, στο Παλαιό Δημαρχείο Ν. Ιωνίας.
Την 23 Ιαν. 2005, στην αίθουσα του Συλλόγου Κρητών Περισού.

4. ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Στο διάστημα των 10 ετών, ο Σύλλογος πραγματοποίησε για διδακτικούς σκοπούς 12 εκδρομές, 9 ημερήσιες και 3 διήμερες. Οι τόποι επίσκεψης και ο ημερομηνίες πραγματοποίησης έχουν ως εξής:
Στη μονή Δαδίου – Αμφίκλεια, την 26η Μαΐου 1996.
Στο Προκόπι – Μαντούδι Ευβοίας, την 26η Μαρτίου 1997.
Στο Ναύπλιο, την 19η Μαΐου 1998.
Στο Ξυλόκαστρο – Μονή Οσίου Παταπίου Κορινθίας, στις 7 Μαρτίου 1999.
Στη μονή Αγάθωνος – Μονή Προυσού, στις 5 και 6 Ιουν. 1999.
Στη μονή Αγ. Βλασίου – Τρίκαλα Κορινθίας, την 28 Μαΐου 2000.
Στη Σπάρτη – Μονεμβασία Λακωνίας, στις 20 και 21 Οκτ. 2001.
Στην Ελάτη – Μετέωρα – Φαρκαδόνα Τρικάλων, στις 15 και 16 Ιουν. 2002.
Στη μονή Οσίου Λουκά Βοιωτίας – Τιθορέα Φθ/δας, την 9η Μαΐου 2004.
Στο Σπήλαιο Λιμνών Καστριών Καλαβρύτων, την 3η Οκτ. 2004.
Στην Ερέτρια και Στενή Ευβοίας, την 5η Δεκ. 2005.

β. Διάφορες άλλες πολιτιστικές ενέργειες.

1. ΈΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΛΟΥΣ

Με πρωτοβουλία του Συλλόγου, έγινε, από 8 έως 14 -6 – 1998, στην αίθουσα του Ιωνικού Συνδέσμου έκθεση 100 ελαιογραφιών, δημιουργημάτων του μέλους του Συλλόγου κ. Γραμματικογιάννη Κων/νου. (και Προέδρου τότε).

2. ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Βράβευση παιδιών των μελών (19-1-03)

Σε άξια παιδιά μελών, που διακρίθηκαν στις εισιτήριες εξετάσεις, τη φοίτηση και την αποφοίτηση στα Ανώτατα ιδρύματα, ο Σύλλογος βράβευσε με: Απονομή από ένα λογοτεχνικό βιβλίο σε τρία παιδιά, την 1-2-98, και απονομή γραπτού επαίνου (παπύρου) και δύο βιβλίων στο καθένα σε 30 παιδιά στις 30-1-2002.

3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΙΣΠΑΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Από την εκδήλωση υποδοχής των Ισπανών μαθητών στην αίθουσα του Σωματ. Ινεπολιτών-Κασταμονιτών

Ο Σύλλογος μετείχε, σε συνεργασία με άλλα πολιτιστικά σωματεία του Περισσού, στη φιλοξενία 28 μαθητών Λυκείου και 2 καθηγητών από την Ισπανία, με οικον. συμβολή και παρουσία μελών Δ.Σ., που πραγματοποιήθηκε την 11η Φεβρ. 1998 στην αίθουσα του Σωματείου Κασταμονιτών – Ινεπολιτών Ν. Ιωνίας.

4. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

ο κ. Κ.Βαλαβάνης

Στις 30-1-2000 έγινε η παρουσίαση των παρακάτω βιβλίων μελών του Συλλόγου: “ΤΑ ΑΝΑΠΟΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΙΣΙΑ” του κ. Γραμματικογιάννη Κων/νου και “ΛΕΩΝΙΔΗΣ Ο ΜΑΡΤΥΣ”, του κ. Φαλλή Δημητρίου, με παρουσιαστές τους κ.κ. Νταλλή Παύλο (συγγραφέα, εκδότη εφημερίδας) και Βαλαβάνη Κυριάκο,(συγγραφέα, λογοτέχνη, κριτικό) αντίστοιχα. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στην αίθουσα του Συλλόγου Κρητών Περισσού.

5. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ “ΚΟΥΛΟΥΜΑ”
Ο Σύλλογος συμμετείχε για τρεις ημέρες, σε συνεργασία με άλλα πολιτιστικά σωματεία της πόλης, στον εορτασμό από το Δήμο Ν. Ιωνίας της καθιερωμένης εκδήλωσης “Κούλουμα”, με 4 μέλη του Δ.Σ., την Καθ. Δευτέρα, 18ης Μαρτίου 2002, στο χώρο του “Βεΐκου”.

6. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Ο Σύλλογος συμμετείχε έμπρακτα (πριν και κατά τη διάρκεια), σε συνεργασία με το Πνευμ. Κέντρο και την Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Ν. Ιωνίας στην εκδήλωση της 17ης Ιουν. 2002, που έγινε στην αίθουσα της Ένωσης Σπάρτης Μ. Ασίας (Αλατσάτων 27), προς τιμήν 85 συνταξιούχων εκπαιδευτικών (νηπιαγωγών, δασκάλων, καθηγητών), που υπηρέτησαν την τελευταία 20ετία σε σχολεία της Ν. Ιωνίας.
Η εκδήλωση περιλάμβανε ομιλίες, τραγούδια από κλιμάκιο μουσικών του Συλλόγου Κρητών Περισσού και απονομή πλακετών. Από πλευράς του Συλλόγου μας μίλησε ο Πρόεδρος κ. Καρλιάμπας Νικόλαος.

7. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ 80 ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
Το Δ. Σ. του Συλλόγου μετείχε, με δύο μέλη του, στην προετοιμασία της εκδήλωσης για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από τη Μικρασιατική καταστροφή,το καλοκαίρι του έτους 2002, με πρωτοβουλία του Πνευμ. Κέντρου Ν. Ιωνίας και σε συνεργασία με άλλα έξι σωματεία.

8. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ.
Ο Σύλλογος συμμετείχε οικονομικώς στην εκδήλωση, που διοργάνωσε το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ν. Ιωνίας, την 24η-9-2003, στο Παναιτώλιο Αλσούπολης, προς τιμήν του μεγάλου καλλιτέχνη Καζαντζίδη Στέλιου, με συναυλία τραγουδιών του από τον τραγουδιστή κ. Κατοίκο.

9. ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΛΑΚΕΤΩΝ
Ο Σύλλογος απένειμε τιμητικές πλακέτες συνοδευόμενες από γραπτή έκφραση ευχαριστιών και ανακήρυξη σε επίτιμα μέλη (των δύο από τους τρεις κατωτέρω παράγοντες της Ν. Ιωνίας) για σημαντικές ενέργειες βοηθείας του Συλλόγου, ήτοι στους:
Περτσεμλίδη Γεώργιο (μετέπειτα Δήμαρχο του Δήμου Ν. Ιωνίας) για οικονομική ενίσχυση εξ ιδίων, το πρώτο και το τέταρτο έτος λειτουργίας του Συλλόγου, Ζωγόπουλο Ανδρέα, Δ/ντή Υποκ/τος της Εταιρείας INTERAMERICAN στη Ν. Ιωνία (Λ. Ηρακλείου 191) για τις ενέργειες του επιχορήγησης του Συλλόγου από την Εταιρεία, εφάπαξ χρηματικού ποσού, κατ’ έτος (με μορφή συνδρομής) και για τα έτη 1995 έως 2002 και το Δήμο Ν. Ιωνίας για επιχορήγηση του Συλλόγου στα έτη 1998, 2000, 2001 και 2002, με σημαντικό χρηματικό ποσό αλλά και για την παραχώρηση γραφείου, το έτος 2000, για στέγαση του Συλλόγου, που συνεχίζεται.

10. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ Δ.Σ. ΣΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου καταθέτει στέφανο στο “Μνημείο της Μητέρας κατά τον εορτασμό της Εθν.Επετείου του “ΟΧΙ” του Σαράντα από το Δήμο Ν.Ιωνίας (28-5-05)

Το Δ.Σ. με εκπροσώπους του  μετείχε στις εκδηλώσεις του Δήμου Ν. Ιωνίας, του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου, του Αθλητ. Οργανισμού, των ΚΑΠΗ Ν. Ιωνίας και των άλλων πολιτιστικών σωματείων της πόλης και ορισμένων σωματείων εκτός Ν. Ιωνίας. Ένα από τα τελευταία ήταν ο Σύλλογος Δομνιστιανών Ευρυτανίας στην Αθήνα, στην εκδήλωση, που έγινε στην Δομνίστα Ευρυτανίας, τον Ιούνιο 2001 και 2002 (με εκπροσώπηση δύο μελών, των κ.κ. Ν. Καρλιάμπα και Δ. Φαλλή) για τον εορτασμό της επετείου έναρξης της Εθνικής Αντίστασης, που άρχισε εκεί το 1942.

γ. Ενέργειες κοινωνικής αλληλεγγύης

Για την υλοποίηση της κοινωνικής αλληλεγγύης, που είναι ένας από τους σκοπούς του Συλλόγου, συστήθηκε, το έτος 1997, ειδική επιτροπή με την ονομασία ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ. Έργο της η εκδήλωση έμπρακτης βοήθειας για ανακούφιση αναξιοπαθούντων ατόμων και οικογενειών, φιλόπτωχων ταμείων Ι. Ναών, ιδρυμάτων κ.α., με προσφορές σε είδη από μέλη και φίλους του Συλλόγου. Στην Επιτροπή μετείχαν γυναίκες μέλη του Συλλόγου.
Η προσφορά της εν λόγω Επιτροπής, που είχε πάντοτε τη στήριξη και τη βοήθεια του Προέδρου και ορισμένων μελών του Δ.Σ., είναι αξιοθαύμαστη. Σε συντομία αναφέρουμε τις παρακάτω ενέργειές της:

1. ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΤΟΥΣ ΣΕΡΒΟΥΣ
Κλιμάκιο από μέλη της Επιτροπής Αλλ/θείας και από μέλη του Δ.Σ. εγκαταστάθηκε μπροστά στα τρία πολυκαταστήματα τροφίμων (Super market) του Περισσού για τρεις ημέρες, 28, 29 και 30-4-1999, και συγκέντρωσε φάρμακα και τρόφιμα (περίπου 2 τόνων) από προσφορά κατοίκων του Περισσού, που στάλθηκαν, μαζί με άλλα συγκεντρωθέντα είδη από διάφορες οργανώσεις και σωματεία, με πρωτοβουλία του Δήμου Ν. Ιωνίας, στη Σερβία, με ειδική αποστολή, στις 23-26/5/1999, για την ανακούφιση του δοκιμαζόμενου Σερβικού λαού από τους βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ. Στην αποστολή μετείχε, μαζί με άλλους παράγοντες της Ν. Ιωνίας και αντιπροσωπεία του Συλλόγου μας, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο κ. Καρλιάμπα Νικόλαο και τον αείμνηστο κ. Ζαραγκούλια Νικόλαο (μέλος).

2. ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
Μετά τον καταστρεπτικό σεισμό της 7ης Σεπ/βρίου 1999 στην Πάρνηθα, κλιμάκια από μέλη της Επιτροπής και μέλη του Δ.Σ. δημιούργησαν στέκια μπροστά στα Super Market του Περισσού, στις 22, 29 και 1/11/1999, και συγκέντρωσαν τρόφιμα και φάρμακα, περίπου ενός τόνου, που επιδόθηκαν για ανακούφιση στους σεισμόπληκτους της Ν. Ιωνίας (Γήπεδο Ιωνικού) και τους σεισμόπληκτους του καταυλισμού στο στρατόπεδο ΚΑΠΟΤΑ Αχαρνών Αττικής. Μερικά απ’ αυτά επιδόθηκαν σε μαθητές των δύο ειδικών Δημοτ. Σχολείων Αμαρουσίου στο Σικιαρίδειο ίδρυμα, που ’ταν παιδιά σεισμόπληκτων οικογενειών.

3. ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΑΝΑΞΙΟΠΑΘΟΥΝΤΑ ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ
Αρκετές φορές μέλη της Επιτροπής Αλληλοβοήθειας και του Δ.Σ. επισκέφθηκαν:
• Τα δύο ειδικά Δημοτικά Σχολεία Αμαρουσίου, που στεγάζονται στο Σικιαρίδειο Ίδρυμα, το έτος 1998, και στη συνέχεια κάθε προπαραμονή Χριστουγέννων όλων των επόμενων ετών, όπου επιδώσανε στους 85 μαθητές του αναψυκτικά και γλυκίσματα.Στα ίδια σχολεία επιπλέον, επέδωσαν τρόφιμα σε 8-9 μαθητές απόρων οικογενειών (τρεις φορές) και 14 καινούργιες φορεσιές για παιδιά ηλικίας 14 – 18 ετών, προσφορά της Βιοτεχνίας της κ. Βασιλικής Αγγουράκη (οδός Σκουζέ 4, Αθήνα).
• Τα Φιλόπτωχα Ταμεία των Ι. Ναών της Αγ. Αναστασίας, Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης και Κοιμήσεως της Θεοτόκου, αρκετές φορές, στα οποία επέδωσαν τρόφιμα. Στο Φιλόπτωχο Ταμείο του Ι. Ναού Α. Κωνσταντίνου επέδωσαν, στις 23-2-2002, ρούχα και κλινοσκεπάσματα.
• Τους “Γιατρούς χωρίς Σύνορα”, τα έτη 2002 και 2003, στους οποίους επέδωσαν φάρμακα.
• Το “Ελληνικό Συμβούλιο Προσφύγων” (Σολωμού 25, Αθήνα), 3-4 φορές, όπου επέδωσαν ρουχισμό.
• Άπορες οικογένειες της Λυκόβρυσης, Ινέπολης, Περισσού, Ν. Ιωνίας και Άνω Πατησίων, στις οποίες επέδωσαν αρκετές φορές τρόφιμα και ρουχισμό και
• Τη στέγη ανηλίκων Αρρένων Ν. Ιωνίας, όπου επέδωσαν τρόφιμα.
Όλα τα παραπάνω είδη ήταν προσφορές μελών και φίλων του Συλλόγου. Όλοι οι ανακουφισθέντες εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους προς την Επιτροπή Αλλη/θείας, με επιστολές που δημοσιεύθηκαν στην εφημερίδα του Συλλόγου. Οι κυρίες που μετείχαν στην Επιτροπή Αλλ/θείας, ήταν, κατά χρονολογική σειρά, οι: Γραμματικογιάννη Κ. Μαρία, Μησαηλίδου Νίκη, Αχτύπη Όλγα, Βαΐτση Δήμητρα, Λιβιτσάνου Έφη, Τσιπουράκη Μαρία, Κανέλλου Αγλαΐα, Κανέλλου Ευαγγελία, Αγλαϊνού Μαρία, Ζαχαρίου Ευαγγελία, Γιαννοπούλου Παναγιώτα και Κυριαζή Ευαγγελία.

δ. Εκδηλώσεις επικοινωνιακού – ψυχαγωγικού χαρακτήρα

1. ΧΟΡΟΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ
Για λόγους ψυχαγωγίας και για αντάμωμα των μελών, οργανώθηκαν 19 χοροσυνεστιάσεις (με ζωντανή μουσική). Απ. αυτές οι 10 έγιναν στην ταβέρνα “ΤΟ ΣΤΕΚΙ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ” και στις ημερομηνίες: 12 Νοεμ. 1995, 28 Ιαν. 1996, 30 Νοεμ 1997, 22 Νοεμ 1998, 26 Νοεμ. 2000, 16 Φεβρ. 2001, 18 Νοεμ 2004 και 4 Μαρτίου 2005.

Οι άλλες χοροσυνεστιάσεις έγιναν:
-Δύο στην “Ταβέρνα 1922” (Ίμβρου 1, Περισσός) και στις ημερ. 7 Ιουν. 1997 και 18 Ιουν. 1999.
– Στην ταβέρνα “ΛΟΚΑΝΤΑ” (Πλαταιών 6, Μαρούσι) και στις ημερ. 17 Νοεμ. 2002, 28 Νοεμ. 2003, 14 Νοεμ. 2004 και 11Νοεμ. 2005.
-Μία στο κέντρο “ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ”, στις 27 Φεβρ. 2000.
-Μία στην ταβέρνα “ΕΛΑΦΙ” (στους Θρακομακεδόνες), στις 17 Ιουν 1998.
-Μία στην ταβέρνα “ΧΕΛΙΔΟΝΙ” (στους Θρακομακεδόνες), στις 4 Ιουν. 2000.
– Μία στην ταβέρνα “ΣΦΕΤΣΑ” (στη Βαρυμπόπη).
-Μία στην ταβέρνα “ΚΟΛΟΒΟΣ” στην Αλσούπολη, στις 23-6-2004.

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Από τη Γ.Συνέλευση (19-1-97).Μπροστά (πρώτος δεξιά) ο αείμνηστος Παντελής Κανούτος (ιδρ. μέλος)

Εκτός από την πρώτη Γεν. Συνέλευση, που προαναφερθήκαμε, συγκλήθηκαν 10 Τακτικές Γεν. Συνελεύσεις για απολογισμό και αρχαιρεσίες. Σε μία απ’ αυτές, την 1η Φεβρ. 1998, έγινε τροποποίηση του καταστατικού. Εκτός από τις Τακτικές Γεν. Συνελεύσεις, πραγματοποιήθηκε και μια Έκτακτη Γ.Συν/ση, στις 28-9-2003, μετά από αίτημα 41 μελών, αποτέλεσμα της οποίας ήταν η παραίτηση του Δ.Σ. και η διενέργεια αρχαιρεσιών ένα μήνα αργότερα (29-10-03) προς ανάδειξη νέων Διοικητικών Οργάνων.

Β. ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 10ΕΤΙΑΣ
α. Διοικητικά Συμβούλια
Πρώτο (5-5-1995 έως 11-1-1997)
Πρόεδρος: Κων. Γραμματικογιάννης, Αντ/δρος: Νικ. Καρλιάμπας, Γ. Γραμματέας: Πασχ. Κουτλής, Ταμίας: Μιχ. Κράνος, και Μέλος: Νικ. Καντεράκης
Δεύτερο (12-1-1997 έως 26-5-1998)
Πρόεδρος: Κων. Γραμματικογιάννης, Αντ/δρος: Νικ. Καντεράκης, Γ. Γραμματέας: Νικ. Καρλιάμπας,, Ταμίας: Μιχ. Κράνος, και Μέλος: Θωμ. Καραγιάννης.
Τρίτο (26-5-1998 έως 31-1-1999)
(Ανασύνθεση του Δ.Σ. λόγω παραίτησης του Προέδρου για προσωπικούς λόγους)
Πρόεδρος: Νικ. Καρλιάμπας, Αντ/δρος: Νικ. Καντεράκης, Γ. Γραμματέας: Αθαν. Μήνας,, Ταμίας: Μιχ. Κράνος.
Τέταρτο (31-1-1999 έως 28-1-2001)
Πρόεδρος: Νικ. Καρλιάμπας, Αντ/δρος: Νικ. Καντεράκης, Γ. Γραμματέας: Κων Βελιανίτης, Ταμίας: Στ. Κοτσόβολης, Έφορος: Θωμ. Καραγιάννης, Αναπλ. Γ. Γραμματέα: Κων. Σιδηροκαστρίτης, Αναπλ. Ταμία: Παν. Υφαντής.
Πέμπτο (28-1-2001 έως 19-1-2003.
Πρόεδρος: Νικ. Καρλιάμπας, Αντ/δρος: Κων. Σιδηροκαστρίτης, Γ. Γραμματέας: Κων Βελιανίτης, Ταμίας: Δήμος Βαϊτσης, Έφορος: Άννα Καλλιμάνη – Βίλλα, Αναπλ. Γ. Γραμματέα: Παν. Καραμπέρος, Αναπλ. Ταμία: Μιχ. Καρασάββας
Έκτο (19-1-2003 έως 28-9-2003)
Πρόεδρος:Ιωάν. Βέλλης, Αντ/δρος: Κων. Βελιανίτης, Γ. Γραμματέας:Ελ. Κιουλέπογλου, Ταμίας: Μιχ. Καρασάββας, Έφορος: Γεωρ. Κουφάκος, Αναπλ. Γ. Γραμαμτέα: Νικ. Απέργης, Αναπλ. Ταμία: Δήμος Βαϊτσης.
Σημείωση: Η Γ. Γραμματέας παραιτήθηκε, στις 10-8-2003. Τη θέση της στο Δ.Σ. κατέλαβε ο Ιωάν. Δαρμογιάννης με την ιδιότητα του Αναπλ. Γ. Γραμματέα, ενώ στη θέση του Γεν. Γραμματέα ο Νικ. Απέργης
Έβδομο (29-10-2003 έως 23-1-2005)
(Λόγω παραίτησης όλου του Δ.Σ., 28-9-2003)
Πρόεδρος: Νικ. Καρλιάμπας, Αντ/δρος: Κων. Σιδηροκαστρίτης, Γ. Γραμματέας: Δημ. Φαλλής,, Ταμίας: Φωτ. Ρόδη, Έφορος: Δημ. Ζαχαρίου, Αναπλ. Γ. Γραμματέα:. Βασ. Ζολώτας, Αναπλ. Ταμία: Ελ. Κιουλέπογλου.
Όγδοο (23-1-2005)
Πρόεδρος: Νικ. Καρλιάμπας, Αντ/δρος: Κων. Σιδηροκαστρίτης, Γ. Γραμματέας:Βασ. Παπακωνσταντίνου, Ταμίας: Βασ. Ζολώτας, Έφορος:Δημ. Ζαχαρίου, Υπεύθ. Δημοσ. Σχέσεων: Ευαγγελία Κανέλλου, Υπεύθ. Πολιτιστικών Εκδηλώσεων: Αγλ. Κανέλλου.
Σημείωση: Στις 2-12-2005, ο Έφορος Δημ. Ζαχαρίου απεβίωσε και τη θέση του κατέλαβε ο Αναστάσιος Γιαννόπουλος

β. Ελεγκτική Επιτροπή
Πρώτη: (5-5-1995 έως 11-1-1997) Πρόεδρος Άννα Καλλιμάνη – Βίλλα, Γραμματέας Νικ. Βαρζακάκος, Μέλος Νικ. Καραΐσκος.
Δεύτερη: (11-1-1997 έως 31-1-1999) Πρόεδρος Άννα Καλλιμάνη – Βίλλα, Γραμματέας Ευστάθιος Δράκος, Μέλος Μαρία Κ. Γραμματικογιάννη.
Τρίτη: (31-1-1999 έως 28-1-2001) Πρόεδρος Ευστάθιος Δράκος, Γραμματέας Αθανάσιος Μηνάς, Μέλος Μαρία Κ. Γραμματικογιάννη.
Τέταρτη: (28-1-2001 έως 19-1-2003) Πρόεδρος Αθανάσιος Μηνάς, Γραμματέας Ευστάθιος Δράκος, Μέλος Μαρία Κ. Γραμματικογιάννη.
Πέμπτη:(19-1-2003 έως 28-9-2003) Πρόεδρος Βασ. Παπακωνσταντίνου, Γραμματέας Κων. Σιδηροκαστρίτης, Μέλος Νικ. Καντεράκης.
Έκτη: (29-10-2003 έως 23-1-2005) Πρόεδρος Μαρία Τσιπουράκη, Γραμματέας Ευστάθιος Δράκος, Μέλος Μαρία Κ. Γραμματικογιάννη.
Έβδομη: (23-1-2005) Πρόεδρος Ευστάθιος Δράκος, Γραμματέας Μαρία Τσιπουράκη, Μέλος Θωμάς Καραγιάννης.

γ. Συνεδριάσεις Δ.Σ.
Για τη λήψη αποφάσεων λειτουργίας του Συλλόγου και πραγματοποίησης των διαφόρων εκδηλώσεων και ενεργειών αλληλεγγύης, το Δ.Σ. συνήλθε 87 φορές, Ως χώροι χρησιμοποιήθηκαν αρχικά το γραφείο του Αθλ. Ομίλου Περισσού(Μακελαράκη 8, Περισσός), το γραφείο του Ειδικού Δημ. Σχολείου Ηρακλείου (Καζαντζάκη 14), το Γραφείο Μέλους του Συλλόγου (Σαρδέων 13 και Ισμήνης, Περισσός) και από τον Απρίλιο 2000 το παραχωρηθέν από το Δήμο Ν. Ιωνίας γραφείο (Μεσολογγίου 40) όπου στεγάζεται συνεχώς από τότε ο Σύλλογος.

Γ’ ΠΩΣ ΕΙΔΑΝ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ
“ Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ” ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

α. Με κολακευτικά λόγια εκφράστηκαν για το Σύλλογο, την εφημερίδα του και τον εκδότη της, τα οποία αποτελούσαν ασφαλή οδηγό πλεύσης για τα μέλη του Δ.Σ. τον εκδότη της και τη Συντακτική Επιτροπή αυτής. Η δημοσίευση όλων των επιστολών είναι αδύνατη γιατί όλες τους θα μπορούσαν να αποτελέσουν χωριστό ανάτυπο. Αναφέρουμε μόνο τα ονοματεπώνυμά τους μαζί και τις ευχαριστίες του Συλλόγου:
1. Μαρκόπουλος Ι. Εμμανουήλ (συνταξ. δάσκαλος – Απεβίωσε προ 2 ετών).
2. Φαλλής Ι. Δημήτριος (ιστοριοδίφης – συγγραφέας – λογοτέχνης).
3. Λάζος Σ. Κων/νος (συνταξ. επιθ/τής ΠΕ, συγγραφέας, εκδότης εφημερίδας – Απεβίωσε προ 2 ετών).
4. Νταλλής Β. Παύλος (συνταξ. δάσκαλος, συγγραφέας, εκδότης εφημερίδας).
5. Σαπουντζάκης Χάρης (συνταξ. σχολ. σύμβουλος, συγγραφέας, Πρόεδρος “Ένωσης Σπάρτης Μ. Ασίας” Ν. Ιωνίας).
6. Σταφυλάς Μιχάλης (λογοτέχνης, συγγραφέας, εκδότης περιοδικού).
7.Ζωγόπουλος Ανδρέας (Δ/ντής Υπ/τος INTERAMERICAN Ν. Ιωνίας επίτ. μέλος του Συλ.- Απεβίωσε).
8. Μπάτζιος Αθ. Χρήστος (Βόλος).
9. Δαμασκηνός Αλέξης και Αννόπουλος Ανδρέας (Πρόεδρος και Γ.Γραμματέας) του  Εκπολ. Μορφ. Ομίλου Φαρκαδόνας).
10. Μιχαλόπουλος Τ. Νίκος (συνταξ. δικαστικός, συγγραφέας, αρθρογράφος).
11. Κουλαρμάνης Φώτιος (Επιθ/τής Υπουρ. Οικονομικών, Πρόεδρος Συλλόγου
Κλειτσιωτών Ευρυτανίας και εκδότης εφημερίδας).
12. Ευαγγελοδήμος Δ. Παναγιώτης (ε.α. αντ/ρχης πρώην Χωρ/κής).
13. Βανδώρου Αθανασία (Γεν. Γραμ. Ένωσης Συντακτών μη ημερ. εντύπων, αρθρογράγος, συνταξ. Ο.Τ.Ε.).
14. Μήτσιος Η. Κων/νος (συνταξ. δάσκαλος, δημοσιογράφος).
15. Μπούργος Λεωνίδας (συνταξ. επιθ/τής Π.Ε.)
17. Μαμάκος Αντώνης (Μέλος Δ.Σ. 4ου Συστ. Προσκόπων Ν. Ιωνίας)
18. Οικονόμου Π. Ευάγγελος (συνταξ. φιλόλογος, επιτ. Γεν. Επιθ/τής Μ.Ε., συγγραφέας, Πρόεδρος Εταιρ. Ευρυτ. Επιστημόνων).

β. Δημοσιεύουμε επιστολή αναγνώστη που διατυπώνει τις απόψεις του για την ίδρυση του Συλλόγου και την εφημερίδα στις αρχές λειτουργίας του: (αρ. φύλ. 2/1995)

Ο Δημήτριος Ι. Φαλλής, ιστοριοδίφης και ποιητής από το ιστορικό Κλαψί (Κλαυσείο) Ευρυτανίας και κάτοικος Πετρούπολης (Μαυρογένους 37).
“ΕΝΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΤΟΥ ΜΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ: “Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ”.
Είναι παρήγορο και πολύ ελπιδοφόρο μήνυμα ν’ ακούει κανείς, σήμερα στους δύσκολους καιρούς μας, να γεννιέται ένας Σύλλογος και συγχρόνως να κυκλοφορεί και “Η ΦΩΝΗ” του ως εφημερίδα. Γεννήθηκε λοιπόν ένας Σύλλογος με οραματισμούς και στόχους υψηλούς που ονομάζεται κι ακούει στο όνομα “ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ”. Το σημαντικό για το Σύλλογο αυτόν είναι ότι έχει ευρύτατη εμβέλεια. Δεν είναι δηλ. ένας τοπικός Σύλλογος ενός χωριού ή έστω μιας περιοχής. Είναι ο Σύλλογος που καλύπτει τους απανταχού ευρισκόμενους Έλληνες, οι οποίοι θέλουν να έχουν έναν φιλικό δεσμό, μια επικοινωνία αγάπης και κατανόησης μεταξύ τους, κατοχυρωμένα μάλιστα κάτω από τα νομικά πλαίσια ενός καταστατικού. Είναι ο Σύλλογος που οι οραματισμοί του βρίσκονται και κινούνται μέσα στα όρια της ένδοξης ιστορίας μας και της ορθόδοξης λατρείας του Ελληνικού Έθνους. Είναι, θα λέγαμε, “ο Σύλλογος που επιδιώκει να προβάλλεται ως αντίσταση στην αλλοτρίωση της κοινωνίας μας, να τονώνει το εθνικό μας αίσθημα, ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΑΝΑΒΑΠΤΙΖΕΙ ως Έλληνες και ως λαό”, όπως χαρακτηριστικά γράφει στο πρώτο της άρθρο η εφημερίδα. Ας δώσουμε λοιπόν τα χέρια (τη φιλία) μ’ αυτή όπως μας προτρέπει και το έμβλημα. Ας γίνουμε φίλοι. Ας έχουμε μεταξύ μας “Αλληλεγγύη” στην καθημερινή μας ζωή.
(Πετρούπολη, 10-11-95)
γ. Δημοσιεύουμε κατωτέρω δύο επιστολές που μας έστειλαν με έμμετρο τρόπο:
1. Επιστολή – Έμμετρη εκδήλωση για τη ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ: (αρ. φύλ. 6/1996)

ΤΟ ΔΙΑΜΑΝΤΙ
Πήρα
την ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ
από φίλο καρδιακό
κι ένιωσα να με τυλίγει
το ΔΙΑΜΑΝΤΙ σας αυτό.
Στις μεστές του τις σελίδες
η καλή κατανομή
κάνει τις επιφυλλίδες
μία όαση γιατί,
Γιατί
εδώ, κάποιος φροντίζει
η μικρή εφημερίδα
τις καρδιές σας να δροσίζει
με ιδιαίτερη Πατρίδα.

Υ.Γ. Ένιωσα τόση ευφορία από την ανάγνωση που μια νότα χαράς κι αγαλλίασης συνεχώς με κατέχει.

Βόλος 17-10-1996
Χρήστος Αθ. Μπάτζιος

2. Πώς βλέπει ένας Νεοϊωνιώτης το Σύλλογό μας.  Δημοσιεύουμε πιο κάτω το ποίημα που μας έστειλε συμπολίτης μας, αφιερωμένο στο Σύλλογο Φίλων “Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ”: (αρ. φύλ. 27/2002)

“Τ’ όνομα του Συλλόγου σας είναι ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
και έχει βάλει σαν σκοπό πάντα να επενδύει,
σ’ αυτό που λέγεται χαρά, αγάπη, καλοσύνη,
για να μπορεί απλόχερα στον κόσμο να τα δίνει.
Σας έχει γίνει βίωμα, φτώχεια και αγωνία,
ο πόνος ο ανθρώπινος σε κάθε μια γωνία
και όπου είναι δυνατόν χαρίζετε ελπίδα,
βοηθάτε το συνάνθρωπο ν’ αλλάξει τη σελίδα.
Να νιώσει πλέον στη ζωή, πάλι εμπιστοσύνη,
με όσα εσείς προσφέρετε με μετριοφροσύνη,
χαρίζοντας απλόχερα χαμόγελο, φιλία,
και κάτι που έχει αιώνια αμύθητη αξία”.
Υ.Γ. Γράφοντας αυτούς τους στίχους δε διεκδικώ δάφνες ή τίτλο ποιητή. Απλώς παρακολουθώντας κάποιες εκδηλώσεις του Συλλόγου σας (στις οποίες μου κάνατε την τιμή να με καλέσετε) έβγαλα τα συμπεράσματά μου.

Με εκτίμηση
Αντώνης Δ. Μαμάκος
Μάρτιος 2002
δ. Εκφραστικότατα διατυπώνουν τις κρίσεις τους για τα 10χρονα της εφημερίδας στο αρ. φύλ. 41/2005 οι:
1. Ο κ. Παύλος Β. Νταλλής (Νικ. Ουρανού 7-Αθήνα)
ΣΤΑ ΔΕΚΑΧΡΟΝΑ
Η εφημερίδα “ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ” συμπλήρωσε αισίως δεκαετή ευδόκιμη υπηρεσία στις επάλξεις των πολιτιστικών και κοινωνικών δεδομένων της χώρας μας. Στο χρονικό αυτό διάστημα ο Σύλλογος, οι αρθρογράφοι της εφημερίδας αυτής και όλοι όσοι συνέδραμαν στην τακτική και επωφελή για όλους μας κυκλοφορία της –και κυρίως ο εκδότης της και Πρόεδρος του ομώνυμου Συλλόγου κ. Νικόλαος Καρλιάμπας- δούλεψαν, μόχθησαν, ίδρωσαν και πάλεψαν σκληρά, αθόρυβα και ευσυνείδητα και μας παρουσίασαν ένα έντυπο αξιοπρεπές, πολυσέλιδο, σε καλό χαρτί, με πολλές και απόλυτα κατατοπιστικές φωτογραφίες καθώς και τέλεια κείμενα.
Η “Φ.Τ.Φ.” αγωνίζεται –όσο της είναι δυνατόν- για όλη την Ελλάδα. Συντρέχει στη διάσωση των ηθών και των εθίμων μας, στη διαφύλαξη της ένδοξης ιστορίας μας, στη σωστή διατήρηση της πολύτιμης και παγκοσμίου κύρους γλώσσας μας, στη μεταλαμπάδευση από γενιά σε γενιά των γνησίων ιδεωδών της ορθοδοξίας μας, στη ζωντανή παρουσία στον κόσμο της αθάνατης πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
Επί πλέον το έντυπο αυτό ποικιλοτρόπως ψυχαγωγεί και διδάσκει τους αναγνώστες του και επίσης ασχολείται σθεναρά και με τα καθημερινά θέματα, όπως κοινωνικά, οικονομικά, θρησκευτικά, εκκλησιαστικά, επιστημονικά, τεχνολογικά, διεθνή δρώμενα.
Γενικά προσπαθεί να προσφέρει θετικές ελπιδοφόρες και δημιουργικές υπηρεσίες σ’ όλες τις πτυχές της καθημερινής μας ζωής. Γι’ αυτό εγκαρδίως συγχαίρουμε και ευχόμαστε στη “ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ” να γιορτάσει και εκατόχρονα.

2. Ο κ. Κωνσταντίνος Μήτσιος, δημοσιογράφος, συνεργάτης μας (Μακροπούλου 64-66, Λαμία)
“Κύριε Καρλιάμπα (Εκδότη της εφημερίδας)
Η δεκάχρονη πορεία της εφημερίδας σας “Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ” σε καιρούς πνευματικής ξηρασίας, αδιαφορίας, έλλειψης προσφοράς, υλιστικών αντιλήψεων και υποβάθμισης των αξιών, αποτελεί ομολογουμένως άθλο και άθλημα επώδυνο, Και μόνα τα αποτελέσματα ξεκουράζουν και δημιουργούν αισθήματα ανακούφισης, χαράς και αισιοδοξίας.
Έτσι ο επετειακός εορτασμός της καλαίσθητης, τολμηρής και δυναμικής εφημερίδας σας διαλαλεί ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για ολιγωρία και λιποψυχία. Στην ιστορία οι Πόντιοι Πιλάτοι δε δικαιώνονται με τη μετατόπιση των ευθυνών. Είναι καιρός να ζητήσουμε το λόγο απ ‘όσους παραιτούνται ή αποποιούνται των ευθυνών τους.
Τα δέκα χρόνια αδιάλειπτης προσφοράς της εφημερίδας σας “Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ”, η σφυρηλάτηση των δεσμών φιλίας στα πολυπληθή μέλη του Συλλόγου “ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ” και η αποφασιστική σας αντίδραση στην καθολική σήψη, δημιουργούν αισθήματα αισιοδοξίας.
Το δίλημμα είναι οριακό. Ή αγνοούμε την πραγματικότητα και αυτοκαταστρεφόμαστε  ή αντιμετωπίζουμε δυναμικά και αταλάντευτα την κρίση και επιβιώνουμε. Γι’ αυτό “είναι ανάξιος όποιος δεν μπορεί μες στο σεισμό, το χαλασμό, κάστρο τη γνώμη του να στήσει και λέει: να ιδώ…”.
Μαζί με τα συγχαρητήριά μας δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε αρωγοί στη γιγαντιαία αυτή προσπάθεια.
Με πολλή αγάπη Κ.Η.Μ.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ 10ΕΤΙΑΣ

Στις 23-10-2005, ημέρα Κυριακή και ώρα 6:45 στο Δημ. Θεατρ. Ν. Ιωνίας (οδός Αντιγόνης και Ισμήνης), ο Σύλλογος πραγματοποίησε ειδική εκδήλωση για να διατυπώσει δημοσίως την ικανοποίηση των μελών από τη συμπλήρωση της πετυχημένης 10ετούς λειτουργίας του και για να τιμήσει την Εθνική Επέτειο του ΟΧΙ της 28ης Οκτωβρίου 1940.
α. Η ομιλία του Γεωργίου Πούλιου
Η Επέτειος τιμήθηκε με ομιλία, που είχε σαν θέμα “Πώς φτάσαμε στον Πόλεμο του Σαράντα”, με ομιλητή το Δικηγόρο Γεώργιο Αναρ. Πούλιο, που απέσπασε ευμενή σχόλια. Το κείμενο της ομιλίας του παρατίθεται 
κατωτέρω αυτούσιο.

ΠΩΣ ΦΤΑΣΑΜΕ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑ.
“Κυρίες και Κύριοι,
Τα όσα έχω την τιμή σήμερα να κουβεντιάσω μαζί σας συνέλεξα:
Από τον ημερήσιο και μηνιαίο περιοδικό τύπο.
Από διηγήσεις διακεκριμένων και αξιόπιστων προσώπων.
Από τον αείμνηστο πατέρα μου, ο οποίος, αν ζούσε, θα ήταν 96 ετών. Γεννήθηκε το 1899. Γνώρισε τους Βαλκανικούς Πολέμους και τον Α’ Παγκόσμιο πόλεμο. Έζησε και όχι μόνο έκλαψε, αλλά, μέχρι που πέθανε, 
έκλαιγε την Μικρασιατική Καταστροφή. (Υπηρέτησε 4 χρόνια στο Ναυτικό). Έζησε όλα τα μετέπειτα γεγονότα του Β. Παγκοσμίου πολέμου, τον πόλεμο του 1940, και τον εμφύλιο ή Συμμοριτοπόλεμο ή όπως αλλιώς τον θέλετε κλπ.

Από διάφορες εγκυκλοπαίδειες.
Από το βιβλίο του Ναυάρχου Κώνστα “Ελληνική Εποποιία”.
Από τη διπλωματική Ιστορία του Ελληνικού Πολεμικού, του Πρέσβη Β. Παπαδάκη 1940-1941.
Από την Ιστορία του Ελληνικού Στρατού.
Από το βιβλίο “ΧΑΜΕΝΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ” του Γιάννη Καψή.

Η αλήθεια πρέπει να λέγεται όχι για να μας πληγώνει, αλλά για να μας λυτρώνει.
Κυρίες και Κύριοι,
Την αλήθεια αυτή, στον περιορισμένο χρόνο που έχουμε, θα προσπαθήσουμε να την προσεγγίσουμε. Είναι προτιμότερο να είμαστε ρατσιστές ή σοβινιστές, παρά ηττοπαθείς, μισέλληνες ή ανθέλληνες. Μία κατηγορία 
Ελλήνων είναι οι πρώτοι εχθροί της Ελλάδος. Δε διστάζουν να την κατηγορούν συνεχώς. Εχθροί μας δεν είναι μόνο οι Τούρκοι, οι Σλάβοι και οι άλλοι γύρω λαοί. Εχθροί μας ήταν και είναι και οι Ιταλοί. Δε θα γυρίσω πίσω αιώνες, στην εποχή των Ρωμαίων και των πρώτων Βυζαντινών Αυτοκρατόρων, Θεοδοσίου Μεγάλου, Αρκαδίου και άλλων, αυτών που κατέστρεψαν την Ελλάδα και τον Ελληνικό πολιτισμό (Κλείσιμο φιλοσοφικών σχολών, κατάργηση ολυμπιακών αγώνων, κλείσιμο του Μαντείου των Δελφών κλπ.). Θ’ αρχίσω τη συζήτησή μας από το τέλος των Βαλκανικών πολέμων του 1912- 1913, τότε που η Ελλάς, με Πρωθυπουργό τον Ελευθ. Βενιζέλο, άνοιξε τα φτερά της και άγγιξε το όνειρο των 5 θαλασσών και των 2 Ηπείρων.
Κυρίες και Κύριοι,
Όπως γνωρίζετε η Ιταλία έγινε ενιαίο κράτος, το έτος 1871. Αυτή η ενοποίηση της έδωσε τη δυνατότητα, τον επόμενο χρόνο (1872) να συμπεριληφθεί μεταξύ των τριών (3) μεγάλων κρατών της εποχής εκείνης. Αυτά ήταν 
η Ρωσία, η Αυστροουγγαρία και η Γερμανία. Η Ιταλία, από της επομένης της ενοποιήσεώς της, πρώτη της φροντίδα ήταν να δημιουργήσει ισχυρή οικονομία και να αποκτήσει αξιόλογο στρατό και όχι όπως εμείς δίνουμε μάχη να διαλύσουμε το στρατό μας. Η Ιταλία δεύτερο στόχο είχε να κατακτήσει τις γειτονικές της χώρες.
Κυρίες και κύριοι,
Ο Ελληνοϊταλικός Πόλεμος του 1940 – 1941 ήταν αποτέλεσμα μιας σειράς απειλών, προκλήσεων και αντιθέσεων της Ιταλίας στα ελληνικά δίκαια, στη Βαλκανική και γενικά στη Μεσόγειο. Πρώτη εχθρική ενέργεια σε 
βάρος της Ελλάδας ήταν η κατάληψη των Δωδεκανήσων, το 1912, με το τέλος του Ιταλοτουρκικού πολέμου, αφού πρώτα είχε καταλάβει την Τριπολίτιδα. (Ήλιος. τόμ. 6, σελ. 264). Στη συνέχεια απεπειράθει να καταλάβει την Αιθιοπία και τη Λιβύη. Οι ενέργειες αυτές ήταν ένα καμπανάκι και για την Ελλάδα. Η Ιταλία, σε συνεργασία με την Αυστρία, εισηγήθηκε την ίδρυση του Αλβανικού Κράτους, στο οποίο περιλαμβανόταν και η Β. Ήπειρος. Από τότε η Ιταλία έβλεπε την Αλβανία, ως προτεκτοράτο (προστατευυομένη). Η Ιταλία έβλεπε την Αλβανία το σκαλοπάτι προς τα Βαλκάνια.Η Ιταλία σ’ όλα τα Διεθνή Συνέδρια ήταν ένας μόνιμος αντίπαλός μας. Χωρίς κανένα δισταγμό υποστήριζε, ότι τα σύνορα της Αλβανίας πρέπει να φτάσουν μέχρι τον Αμβρακικό κόλπο. Δηλαδή τα Ιωάννινα, το Μέτσοβο και η Σαμαρίνα έπρεπε να δοθούν στους Αλβανούς. Εξαιτίας αυτής της εχθρικής συμπεριφοράς της Ιταλίας χάσαμε τα Δωδεκάνησα και τη Β. Ήπειρο.
Την περίοδο του 1914 ο Ελληνικός στρατός ήταν κάτοχος της Β. Ηπείρου. Δυστυχώς κάτω από την πίεση των Ιταλών οι μεγάλες δυνάμεις υποχρέωσαν την Ελλάδα να αποσύρει το στρατό μας. Οι άσπονδοι αυτοί 
γείτονές μας, μετά από λίγο χρόνο, κατέλαβαν τη Β. Ήπειρο και φτάσανε μέχρι τα Γιάννενα. Στις 6-8-1913, με το πρωτόκολλο του Λονδίνου, αναγνωρίσθηκε επίσημα κράτος η Αλβανία.
Κυρίες και Κύριοι,
Όλοι γνωρίζουμε τα νησιά του Ιονίου είναι 7, εξ’ ου και Επτάνησα. Όμως δεν είναι επτά (7). Δυστυχώς, το Δεκέμβριο του 1914, η Ιταλία το έβδομο νησί που ήταν η Σάσων, πιο πάνω από την Κέρκυρα, το κατέλαβε. Στη 
θέση αυτού του νησιού βάλαμε τα Κύθηρα. Η Ιταλία το 1916 κατέλαβε τους Άγιους Σαράντα και το Αργυρόκαστρο.
Κυρίες και Κύριοι,
Ο Μπενίτο Μουσολίνι επίσημα στην πολιτική σκηνή εμφανίζεται το 1922. Το όνειρό του ήταν η επανίδρυση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Τις γύρω θάλασσες τις θεωρεί Ιταλικές. Επιζητεί ευκαιρίες, αλλά και δημιουργεί, 
δε διστάζει και προβοκάτσιες.
Η δημιουργία της Αλβανίας έφερε ανακατάταξη των συνόρων στα Βαλκάνια, έπρεπε να χαραχτούν τα Ελληνοαλβανικά σύνορα. Προς τον σκοπό αυτό συγκροτήθηκε μια επιτροπή, την οποία αποτελούσαν Έλληνες, 
Άγγλοι, Αλβανοί, Γιουγκοσλάβοι, Γάλλοι και Ιταλοί. Από πλευράς των Ιταλών ήταν ο Στρατηγός ΤΕΛΛΙΝΙ, όπου ήταν και ο Πρόεδρος της επιτροπής. Από πλευράς Ελλήνων, ήταν ο ταγματάρχης Δημήτριος Μπότσαρης.
Στις 26 Αυγούστου 1923, ο Στρατηγός Τελλίνι, ηλικίας 56 ετών, γιόρταζε τα γενέθλιά του. Τη γιορτή του ήθελε να την κάνει στα Γιάννενα.
Την άλλη μέρα η επιτροπή έπρεπε να συναντηθεί στην Κακαβιά, στα Ελληνοαλβανικά σύνορα, προκειμένου να συνεχιστεί το έργο της. Πριν φθάσει το αυτοκίνητο του Ιταλού στην Κακαβιά άγνωστοι (γνωστοί – άγνωστοι) 
σκότωσαν το Στρατηγό και τη συνοδεία του. Όπως αντιλαμβάνεστε, δημιουργήθηκε μεγάλο διπλωματικό θέμα σε βάρος της Ελλάδας.
Συγκροτήθηκε μια επιτροπή, η οποία πριν ολοκληρώσει τις ανακρίσεις, έκλεισε την υπόθεση. Δεν έμεινε όμως καμία αμφιβολία, ότι ήταν έργο των Ιταλών και μάλιστα του Μουσολίνι, όπως έγραφε ο κόμης Σφόρτσα, 
πρώην Υπουργός των Εξωτερικών της Ιταλίας, στα απομνημονεύματά του. (Ιστορία Ναυαρχ. Κώνστα, σελ 15). 

Κυρίες και Κύριοι,
Οι συνέπειες αυτής της δολοφονίας για την Ελλάδα ήταν πολλές και βαριές. Η Ιταλία αυτή την προβοκάτσια την εξεμεταλλεύθηκε αμέσως. Στις 31.8.1923 έστειλε το στόλο της και αφού βομβάρδισε την Κέρκυρα, την κατέλαβε, πριν καν η επιτροπή αποφανθεί πώς έγινε το μεγάλο αυτό έγκλημα. Συγχρόνως έστειλε και ένα τελεσίγραφο που μόνο δεν ζητούσε να τους φιλήσουμε τα πόδια.
Η επιτροπή των Κρατών (των πρέσβεων) απέρριψε όλα τα αιτήματα εκτός της αποζημιώσεως των 500.000 Αγγλικών λιρών, τις οποίες και πληρώσαμε. Συγχρόνως υποχρέωσε την Ιταλία ν’ αποσυρθεί από την Κέρκυρα. Συμπληρωματικά σας λέω, ότι Μητροπολίτης Κέρκυρας, τότε, ήταν ο Αθηναγόρας, μετέπειτα Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως και Νομάρχης ο Πέτρος Ευριπαίος, Κυκλαδίτης από την Νάξο και μετέπειτα Υπουργός.
Κυρίες και Κύριοι,
Στα τέλη του Απριλίου του 1919 το Συμμαχικό Συμβούλιο των Κρατών της ΑΝΤΑΝΤ (Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία κατά της Γερμανίας) έδωσε εντολή στην Ελλάδα, ο Ελληνικός Στρατός να καταλάβει τη Σμύρνη, προς προστασία των κατοίκων της περιοχής αυτής, από επιθετικές ενέργειες των Τούρκων. Στην απόφαση αυτή αντέδρασαν οι Ιταλοί και από εκείνη την ημέρα δε έπαυσαν να ραδιουργούν σε βάρος μας. Η φιλοτουρκική πολιτική της Ιταλίας συνεχώς δημιουργούσε προστριβές, εις την περιοχή του Μαιάνδρου και αδιαφορούσε στις καθημερινές επιθετικές ενέργειες των Τούρκων.
Κυκλοφορούσαν φήμες, ότι δε θα δίσταζαν να τορπιλίσουν τα καράβια μας που θα μετέφεραν στη Σμύρνη το στρατό μας. Η φήμη αυτή ανάγκασε τον Άγγλο Ναύαρχο Κάλθορπ να διαθέσει 4 αγγλικά αντιτορπιλικά, τα οποία προπορευόντουσαν του Ελληνικού στόλου και ο Αρχηγός της μοίρας αυτής των τεσσάρων αντιτορπιλικών Πλοίαρχος Γκράνβιλ να στείλει το ακόλουθο σήμα, προς τον Έλληνα Συνταγματάρχη Ζαφειρίου: “Εάν συναντήσω Ιταλικόν στόλον και δε συμμορφωθεί, δε θα διστάσω να τον καταβυθίσω”.
Η περιοχή του Μαιάνδρου ήταν ζώνη Ιταλική. Μέσα απ’ αυτή την περιοχή με τη βοήθεια των Ιταλών εξορμούσαν οι Τούρκοι ΤΣΕΤΕΣ (άτακτος στρατός) ενάντια των Ελλήνων. Εδώ αξίζει να σας διηγηθώ ένα περιστατικό με τον Γεωργ. ΚΟΝΔΥΛΗ, τον μετέπειτα Υπουργό, Πρωθυπουργό και Αντιβασιλέα: Τουρκικές συμμορίες καθημερινά σφάζουν χριστιανούς. Αυτές οι συμμορίες έχουν βάση την Ιταλική ζώνη της περιοχής του Μαιάνδρου. Ο Κονδύλης, βλέποντας αυτή την κατάσταση, χωρίς να ρωτήσει προϊσταμένη αρχή, διατάζει του άνδρες του και παραβιάζουν την Ιταλική ζώνη και μπαίνει μέσα. Τρεις (3) Ιταλοί αξιωματικοί έτρεξαν να του πουν, ότι εδώ είναι ζώνη Ιταλική και κακώς μπήκε.
Ο Κονδύλης, δια μέσω διερμηνέως, διότι άλλη γλώσσα, εκτός από τη θεσσαλική, δεν ήξερε, ζήτησε από τους Ιταλούς να του παραδώσουν του Τούρκους φονιάδες και τότε θα σταματήσει. Οι Ιταλοί απάντησαν ότι αυτό δεν γίνεται. Τότε ο Κονδύλης, όπως ήταν επάνω στο άλογό του, το σπιρούνισε και με τους άνδρες του όρμησε ενάντια των Τούρκων. Η εκδίκηση του Κονδύλη ήταν τρομερή, όπως και ο ίδιος ήταν τρομερός.
Σαν κεραυνός έπεσε στο Τουρκικό στρατόπεδο και το διέλυσε. Στο πέρασμά του τίποτε δεν άφησε όρθιο. Όποιο Τουρκικό χωριό αντιστάθηκε το κατέστρεψε. Συνολικά έκαψε επτά χωριά (7). Οι αξιωματικοί Ιταλοί πήγαν, στο γραφείο του Συνταγματάρχη Ζαφειρίου να διαμαρτυρηθούν. Την ώρα εκείνη έφθασε και ο Κονδύλης. Στις διαμαρτυρίες των Ιταλών, ο Κονδύλης με ζωηρή φωνή και έτοιμος για καυγά, είπε στο Ζαφειρίου, “να πει σ’ αυτούς τους κυρίους, όσο προστατεύουν του Τούρκους και τους αφήνουν ελεύθερους να μας χτυπούν, θα κάψω όχι εφτά (7) χωριά, αλλά δέκα εφτά (17) και αν χρειαστεί θα φθάσω και στη Βαβυλώνα”. (βλ Χαμένες Πατρίδες, Γιάννη Καψή σελ. 54 – 55).
Στις 7.4.1939 η Ιταλία κατέλαβε την Αλβανία. Η κατάληψη αυτή ήταν πράξη εχθρική κατά της Ελλάδας. Τώρα η Ιταλία μπορούσε να κτυπήσει την Ελλάδα, τόσο από τα Δωδεκάνησα, όσο και από την Αλβανία. Την ημέρα, που οι Ιταλοί κατέλαβαν τους Αγ. Σαράντα, επί 45 λεπτά κτυπούσαν τα πυροβόλα τους το Ελληνικό Προξενείο. Μπήκαν μέσα και τοποθέτησαν πυρομαχικά. Ευτυχώς ουδείς τραυματίστηκε. Μόλις οι Ιταλοί κατέλαβαν την Αλβανία, η πρώτη τους δουλειά ήταν να προωθήσουν τα στρατεύματά τους στα Ελληνικά Σύνορα. Σας επισημαίνω, ότι ο Αλβανικός λαός, για τη σκλαβιά του αυτή, δεν προέβαλε καμιά αντίσταση.
Κυρίες και Κύριοι,
Όπως γνωρίζετε, την 1η 9.1939, η Γερμανία επετέθη κατά της Πολωνίας. Το πρώτο θύμα ήταν ένα Ελληνικό εμπορικό καράβι, το οποίο εκείνη την ημέρα είχε έλθει από την Αμερική. Στις 3.9.1939, η Αγγλία και η Γαλλία εκήρυξαν τον πόλεμο της Γερμανίας και έτσι άρχισε ο Β’ Παγκόσμιος πόλεμος. Η Ιταλία συνεχώς προσπαθούσε να βρει αφορμές εις βάρος της Ελλάδος. Κυρίως μας κατηγορούσε, ότι διευκολύνουμε τους Άγγλους και τους Γάλλους στις πολεμικές τους επιχειρήσεις και με αυτή τη βοήθεια παραβιάζουμε την περιβόητη ουδετερότητά μας. Συνεχώς η Ρώμη καλούσε τους πρεσβευτές μας και τους έκανε απειλητικές διαμαρτυρίες.
Στις 12.7.1940, ώρα 06.30, τρία (3) ιταλικά βομβαρδιστικά αεροπλάνα, έβαλαν, δια βομβών και πολυβόλων, εναντίον του φαροπλοίου μας ΩΡΙΩΝ, την ώρα που ήταν μέσα στον κόλπο του Κισσάμου της Κρήτης. Την ίδια μέρα (12.7.1940) τα ίδια αεροπλάνα επετέθησαν κατά του Αντιτορπιλικού μας ΥΔΡΑ, την ώρα που πήγαινε εις βοήθεια του ΩΡΙΩΝΟΣ.
Στις 30.7.1940, ώρα 06.50, Ιταλικά αεροπλάνα, προερχόμενα από Δωδεκάνησα και ευρισκόμενα πλησίον της Κορίνθου, έριξαν τέσσερες (4) βόμβες κατά των αντιτορπιλικών “Βασιλεύς Γεώργιος” και “Βασίλισσα Όλγα” και κατά δύο (2) υποβρυχίων μας, που ήταν στο λιμάνι της Ναυπάκτου. Προς δημιουργία εντυπώσεων το Ιταλικό Πρακτορείο ΣΤΕΦΑΝΙ, σχεδόν καθημερινά, κυκλοφορούσε διάφορες ανυπόστατες πληροφορίες. Στις 11.8.1940 προέβη σ’ ένα εντυπωσιακό ανακοινωθέν, ότι ο Μέγας Αλβανός πατριώτης Νταούτ ΧΟΤΖΑ, που έχει γεννηθεί στην αλύτρωτη περιοχή της Τσαμουριάς, δολοφονήθηκε εντός Αλβανικού εδάφους, πλησίον των Ελληνοαλβανικών συνόρων, από πράκτορες Έλληνες. Η αλήθεια ήταν, ότι ήταν ένας ληστής με βεβαρημένο ποινικό μητρώο, τον οποίο σκότωσαν δύο Αλβανοί, όπως ομολόγησαν (βλ. Παπαδάκη σελ. 62). Η Ιταλία βρήκε την ευκαιρία να δηλώσει, ότι όποιος θίγει την Αλβανία θίγει την Ιταλία.
Στις 15.8.1940 και ώρα 08.30, ημέρα της Παναγίας εις την νήσο Τήνο, Ιταλικό υποβρύχιο εβύθησε το καταδρομικό ΕΛΛΗ, με απώλεια ένα νεκρό και 29 τραυματίες από το πλήρωμά του. Την ίδια ημέρα (15.8.1940) και ώρα 18.00, (20 βομβαρδιστικά αεροπλάνα προσέβαλον δύο (2) φορές το ατμόπλοιο “ΦΡΙΝΤΩΝ”, ευρισκόμενο στη θέση Μάλι της Κρήτης.
Στις 15.10.1940, ο Μουσολίνι συγκάλεσε μεγάλο φασιστικό συνέδριο. Παρόντες ήταν ο Υπουργός των Εξωτερικών Τσιάνο, ο Στρατηγός Μπαντόλιο, οι Στρατηγοί Πράσκα και Ροάττα και ο Αντιβασιλεύς της Αλβανίας ΓΙΑΚΟΜΟΝΙ. Σκοπός του συνεδρίου ήταν να χαραχθεί το σχέδιο δράσεως κατά της Ελλάδος.
Προϋπόθεση ενάρξεως αυτού του σχεδίου ήταν η δημιουργία ενός επεισοδίου, ως δικαιολογία. Στο σημείο αυτό επεμβαίνει ο Αντιβασιλεύς της Αλβανίας και δηλώνει:
“Το επεισόδιο αυτό το αναλαμβάνω εγώ με το στρατηγό Πράσκα. Έχουμε έτοιμους άνδρες με γαλλικό οπλισμό και εφόδια”.
Στις 26.10.1940 το πρακτορείο ΣΤΕΦΑΝΙ ανακοίνωσε: “Ότι Ελληνικαί συμμορίαι επετέθησαν εναντίον Ιταλικών φυλακίων. Στο λιμεναρχείο των Αγίων Σαράντων έπεσαν βόμβες, τις οποίες έβαλαν Ελληνικές συμμορίες.”
Στις 26.10.1940, στο Βασιλικό θέατρο θα εδίνετο, -ημέρα Σάββατο- η παράσταση της “Μαντάμ Μπάτερφλάϋ” του Πουτσίνι. Η βύθιση του πολεμικού μας ΕΛΛΗ δημιούργησε μεγάλη ψυχρότητα, μεταξύ Ελλήνων και Ιταλών. Ο Πρεσβευτής της Ιταλίας Γκράτσι, έπ’ ευκαιρία αυτής της παραστάσεως, θεώρησε, ότι ήταν ευκαιρία να ζεσταθούν οι σχέσεις μας και πρότεινε στο Μεταξά να καλέσουν στην Αθήνα τον υιό Πουτσίνι να παραστεί στην παράσταση και, μετά την παράσταση, στην Ιταλική πρεσβεία να δοθεί μεγάλη δεξίωση.
Ο Μεταξάς με πολύ δυσκολία, δέχθηκε αυτή την πρόταση και δήλωσε στον Γκράτσι “εγώ δεν θα έλθω, ούτε οι Υπουργοί μου”. Τελικά πήγε ο Υπουργός των εξωτερικών, ο Υφυπουργός Τύπου, το διπλωματικό σώμα και πολλές κυρίες της υψηλής Αθηναϊκής κοινωνίας. Με την κίνηση αυτή της Ιταλικής Πρεσβείας απεκαλύπτετο η Ιταλική προστυχιά, ανηθικότητα, θρασύτητα και δολιότητα. Τη βραδιά αυτή μας κατηγορούσαν, ότι βάζαμε βόμβες στην Αλβανία, την ίδια βραδιά ερχόταν το τελεσίγραφο και την ίδια βραδιά ζητούσαν να φάμε, να πιούμε και να χορέψουμε. Για να είναι το έγκλημα όσο το δυνατόν πιο κεκαλυμμένο, όπως σε κάθε τραγωδία, είχε στηθεί και μια φαιδρή σκηνή. Πάνω σε ένα μεγάλο τραπέζι, γεμάτο κρύσταλλα, ασημικά, ποτά, φαγητά ήταν ένα πελώριο γλύκισμα (τούρτα), δυο σημαίες αδελφωμένες, Ελληνική και Ιταλική, από ζάχαρη, και οι λέξεις στα Ιταλικά ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ (VIVA LA GRECIA) Η δεξίωση τελείωσε τις πρωινές ώρες ξημερώνοντας Κυριακή. Μια Κυριακή ηλιόλουστη. Το Ζάππειο γέμισε κόσμο. Στη Ν. Σμύρνη ο ηρωικός Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Χρύσανθος κάνει τα εγκαίνια της Αγίας Φωτεινής και το απόγευμα ο Παναθηναϊκός κέρδισε την ομάδα του Βόλου 6-0.
Το βράδυ της Κυριακής, ξημερώνοντας Δευτέρα 28.10.1940, ο Ιταλός Πρεσβευτής, ώρα τρεις (3) τη νύχτα, ως άλλος κλέφτης, επέδιδε στο Μεταξά το κατάπτυστο τελεσίγραφο, περί κηρύξεως πολέμου. Τη Δευτέρα το πρωί, 28.10.1940, οι σειρήνες γεμίζουν ενθουσιασμό τους Αθηναίους, οι οποίοι βγαίνουν στους δρόμους, τρέχουν,τραγουδώντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά:
“Τούτο το λόγο θα σας πω
δεν έχω άλλο κανένα
μεθύστε με τ’ αθάνατο
Κρασί του εικοσιένα”.
Η δυσπιστία μου προς τους Ιταλούς είναι μεγάλη, αλλά δικαιολογημένη. Πιστεύω να σας έπεισα. Η εχθρική συμπεριφορά συνεχίσθηκε και μεταπολεμικά και μέχρι σήμερα. Τι έννοια είχε πριν μερικές 10ετίες το υπόμνημα που έστειλε η Ιταλία στο ΝΑΤΟ και τον ΟΗΕ, εις το οποίο αναφέρει, ότι τα όρια της Αλβανίας φτάνουν μέχρι την Πρέβεζα; Άρα, κατά τους Ιταλούς, η Ήπειρος είναι Αλβανική. (βλ. Κώνστας σελ. 16). Ακόμα και σήμερα οι Ιταλοί κάτω από την επιδερμίδα τους διατηρούν τα εχθρικά τους αισθήματα εναντίον των Ελλήνων. Παράδειγμα:
Το 2012 θα γίνει το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Ένας Ιταλός, παράγων του Ιταλικού ποδοσφαίρου, προ 2 μηνών, έσπευσε να δηλώσει, ότι η Ελλάς δεν θα βάλει υποψηφιότητα. Αντίθετα ανέφερε την Ιταλία και την Τουρκία. Γιατί αυτή η βιασύνη και σε τι απέβλεπε η δήλωσή του;
Οι επιδρομείς της 28ης Οκτωβρίου 1940, όταν επιχείρησαν να μπήξουν το στιλέτο του φασισμού στα πλευρά της Ελλάδος, αγνόησαν μια μεγάλη ιστορική αλήθεια: ότι οι Έλληνες, όταν η πατρίδα τους απειλείται και κινδυνεύει από απρόκλητη επίθεση, ξεχνούν εκείνα που τους διχάζουν και αναμετρούν όσα τους ενώνουν. Ανοίγουν διάπλατα τις φλέβες τους και προσφέρουν ό,τι πολυτιμότερο έχουν, ΤΟ ΑΙΜΑ τους. Το ΟΧΙ, που εκστόμισε ο Ελληνικός λαός εναντίον των επιδρομέων Ιταλών, αμέσως μετά, ο ηρωισμός των φαντάρων μας πάνω στα ηπειρωτικά βουνά για 6 μήνες και η αντίσταση του λαού μας στην περίοδο της Γερμανικής κατοχής είναι μια τρανή απόδειξη γι’ αυτό.
Τελειώνοντας αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω το Σύλλογο “Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ”, τους Συμβούλους και τον Πρόεδρο κ. Νικόλαο Καρλιάμπα, για την τιμή που μου έκαναν να είμαι εγώ ο σημερινός ομιλητής, σ’ ένα τόσο εκλεκτό ακροατήριο. Εις ανάμνηση αυτής της συναντήσεώς μας, στο Σύλλογο προσφέρω δύο τόμους ποιημάτων, ενός μεγάλου Παριανού ποιητή, του κ. Ιωάννου ΓΚΙΚΑ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ”.
Για την ομιλία του κ. Πούλιου και τολοιπό πρόγραμμα την Εκδήλωσης εκφράστηκε ευμενέστατα η κ. Αθαν. Βανδώρου στο αριθ. φύλ. 31/Οκτ. 2005 της εφημ. “ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ” Αθηνών (Δροσοπούλου Ιωάν. 125).
β. Το λοιπό πρόγραμμα της εκδήλωσης.
Η ειδική εκδήλωση της 23ης -10-2005, περιλάμβανε ακόμα:
• Χαιρετισμό του Προέδρου κ. Νικ. Καρλιάμπα, με πολλά απολογιστικά, σε συντομία, στοιχεία των πεπραγμένων του Συλλόγου στη 10ετία.
• Παρουσίαση τραγουδιών από τη Μαθητ. χορωδία του 15Δημοτ. Σχολ Ν. Ιωνίας, υπό τη δ/νση της δασκάλας μουσικής κ. Λουκίας Πολυχρονοπούλου, που απεδόθησαν τέλεια, παρά το λίγο χρόνο προετοιμασίας.
• Βράβευση 32 συνεργατών της εφημερίδας, οι οποίοι με τις ανιδιοτελείς ενδιαφέρουσες δημοσιεύσεις τους συνέβαλαν στην πνευματική στήριξη της εφημερίδας. Ανάμεσα στους βραβευθέντες και εκείνοι που συμμετείχαν κατά καιρούς ως μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής της Εφημερίδας. Οι βραβευθέντες, με βάση των αριθμό δημοσιεύσεών τους, ήταν οι κατωτέρω:

1. Νικ. Π. Καρλιάμπας, 2. Κων Ν. Γραμματικογιάννης, 3. Δημ. Ι. Φαλλής, 4. Κυρ. Ι. Βαλαβάνης, 5. Παύλ. Β. Νταλλής., 6. Νικ. Μιχαλόπουλος, 7. Αριστ. Πετρόπουλος, 8. Κων. Ηλ. Μήτσιος, 9. Μιχ. Ι. Παλαιοκώστας, 10. Ηλ. Πολ. Κατσάνος, 11. Δημ. Π. Κωστάρας, 12. Ματρ. Μ. Κράνου, 13. Νικ. Γ. Καντεράκης, 14. Νίκη Κ. Γραμματικογιάννη, 15. Παν. Α. Κοκκινόπουλος, 16. Αλεξ. Κ. Γραμματικογιάννη, 17. Κων. Δ. Ευθυμιόπουλος, 18. Αντ. Δ. Μαμάκος, 19. Θεοφ. Σ. Δεληγιάννης, 20. Αθαν. Μάργαρης, 21. Κατερ. Δ. Κωστάρα, 22. Αθαν. Βανδώρου, 23. Δημ. Γ. Τσέλιος, 24.Χρ. Αθ. Μάντζιος, 25. Μιχ. Αν Κράνος, 26. Ιωάνν. Δ. Αρβανιτάκης, 27. Κων/να Δ. Βαΐτση, 28. Άννα Καλλιμάνη, 29. Εμμ. Ι. Μαρκόπουλος, 30. Κων. Σ. Λάζος, 31. Βιολ. Κωνσταντινίδου, και 32. Ευαγ. Γ. Κανέλλου.

Η εκδήλωση έκλεισε με προσφορά μεζέδων, γλυκισμάτων και αναψυκτικών.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΣ: Ο ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΟΠΟΥ
ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΤΟΥ ΒΗΜΑΤΑ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΣ

Ο Περισσός είναι ένας από τους οκτώ συνοικισμούς του Δήμου Ν. Ιωνίας, με πληθυσμό που υπερβαίνει το 1/7 του συνολικού πληθυσμού της πόλης. Κατέχει το νοτιοδυτικό άκρο της Ν. Ιωνίας, συνορεύοντας με τους Δήμους Γαλατσίου, Αθηναίων (Λαμπρινή και Ριζόπολη) και Ν. Φιλαδελφείας.
Είναι ένας όμορφος συνοικισμός με εκείνα τα στοιχεία διαμονής που σε ελκύουν, όπως: Το πράσινο στις πλατείες, τα πάρκα και τους δρόμους (κυρίως από ελιές, νεραντζιές και πεύκα), η καλή ρυμοτομία, οι αρκετές ολιγοόροφες οικοδομές, το κάποιο υψόμετρό του, το επικλινές του εδάφους, που αποτρέπει τη συγκράτηση υδάτων, η στερεότητα του υπεδάφους (βραχώδες), το ξερό κλίμα και οι ανοιχτόκαρδοι κάτοικοί του, απόγονοι της μικρασιατικής προσφυγιάς κατά ένα μέρος. Από το κέντρο της Αθήνας απέχει μόλις 12 λεπτά με τον Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο Πειραιά – Κηφισιάς και 20 λεπτά με τη λεωφορειακή γραμμή Βερανζέρου – Περισσός.
Από τα κτίσματά του, ιδιαίτερα επιβλητικός προβάλλει ο Ι. Ναός της Αγίας Αναστασίας, που είναι κτισμένος σε ευρύχωρη και όμορφη πλατεία.
Μέχρι το 1980 ο Συνοικισμός ήταν πιο ελκυστικός. Σε τραβούσαν τα πολλά μικρά σπίτια – πνιγμένα στα γεράνια και τις μοκαμβίλιες – που το Κράτος, δια της Επιτροπής Αποκαταστάσεως, είχε κτίσει το 1925, για τη στέγαση των προσφύγων. Το μικρό ύψος των κατοικιών χάριζε πλήρη ορατότητα προς το γύρω ορεινό ορίζοντα και, σε συνδυασμό με την ελάχιστη κυκλοφορία αυτοκινήτων, ο συνοικισμός πρόσφερε μια πολύ άνετη ζωή. Ήταν ο Περισσός “η Κηφισιά της Ν. Ιωνίας”, όπως τον αποκαλούσαν οι κάτοικοι των ομόρων δήμων.
Η ιστορία του Περισσού είναι σχεδόν συνυφασμένη από την αρχή μέχρι σήμερα με αυτή όλου του Δήμου της Ν. Ιωνίας. Μερικές μόνον λεπτομέρειες: Μέχρι το 1950 ο Περισσός ήταν κατοικημένος μόνον σ’ ένα μικρό μέρος της έκτασής του και κυρίως εκατέρωθεν της κεντρικής οδού Κολοκοτρώνη – Αιμ. Γρεβενών. Όλο το υπόλοιπο τμήμα του ήταν δεντροφυτεμένο από ελιές και πεύκα, μια μεγάλη περίσσεια χώρου για ανοικοδόμητη που έδωσε πιθανότατα το όνομα Περισσός στο συνοικισμό. Από το έτος αυτό και κυρίως μετά το 1965, άρχισε η ζήτηση για αγορά οικοπέδων από επαρχιώτες της πατρίδας μας. που κατέφθαναν για αναζήτηση εργασίας και καλύτερης ζωής, δεδομένου ότι στα βόρεια σύνορά του με τη λοιπή Ν. Ιωνία και κοντά στις γραμμές του Ηλεκτρικού λειτουργούσαν αρκετά εργοστάσια υφαντουργίας, απ’ τα οποία τα περισσότερα έκλεισαν και 1-2 μόνον υπολειτουργούν.
Έτσι άρχισε η οικοδόμηση όλης της έκτασης του Συνοικισμού, που στην τελευταία 25ετία εξαφάνισε τα περισσότερα μικρά σπίτια, που δίνονταν με αντιπαροχή για την κατασκευή πολυκατοικιών, καθιστώντας τον Περισσό ένα λειτουργικό κομμάτι πόλης, με όλα, όμως, τα ελκυστικά στοιχεία διαμονής που προαναφέραμε.
Σ’ αυτόν, λοιπόν, το Συνοικισμό γεννήθηκε ο Σύλλογός μας, ο Σύλλογος Φίλων “Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ” και είχε την έδρα του στα πρώτα πέντε χρόνια της λειτουργίας του.
Σ’ αυτόν κατοικούν τα μισά περίπου μέλη του, που στήριξαν και εξάπλωσαν την παρουσία του, κάνοντας μέλη από τη λοιπή Ν. Ιωνία και όλους τους ομόρους δήμους.

Για την ιστορία και για λόγους ευγνωμοσύνης παραθέτουμε κατωτέρω τα 37 ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου, με τη σειρά που καταγράφονται στο καταστατικό:
1. Καρλιάμπας Νικόλαος, 2. Καρλιάμπα Μαρία, 3. Γραμματικογιάννης Κων/νος, 4. Γραμματικογιάννη Κ. Μαρία, 5. Παπαθανασίου Παναγιώτα, 6. Παπαθανασίου Νικόλαος, 7. Κράνος Μιχάλης, 8. Κράνου Ματρώνα, 9. Χριστοφορίδης Βασίλειος, 10. Τσιλιγκρίδου Δέσποινα, 11. Κουτλής Πασχάλης, 12. Κουτλή Ευθυμία, 13. Τσιαμπόκαλος Τιμολέων, 14.Τσιαμπόκαλου Μαρία, 15. Τσιγκούνης Παναγιώτης, 16. Τσιγκούνη Μαρία, 17. Γιώτης  Αλέκος, 18. Γιώτη Κων/να, 19. Καραΐσκος Νικόλαος, 20Καραΐσκου Στέλλα, 21. Αναστάπουλος Παναγιώτης, 22. Αναστοπούλου Δέσποινα, 23. Κοτρώτσου Μαρία, 24. Κατσιγιάννης Μαρίνης, 25. Παπαχρήστος Αλέκος, 26. Παπαχρήστου Μαρία, 27. Ποριώτου Γεωργία, 28. Κόκκινος Χαράλαμπος, 29. Παπαδιώτης Σπύρος, 30. Παπαδιώτη  – Σαλιακέλλη Φωτεινή, 31. Βαρζακάκος Νικόλαος, 32. Κατέβας Γεώργιος, 33. Σιούμης Ιωάννης, 34. Καραγιάννης Θωμάς, 35. Καραγιάννη Θεοδώρα, 36. Κανούτσος Παντελής, 37. Κανούτσου Ευαγγελία.

Κάντε ένα σχόλιο

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ